Бојан Ковачевић

ванредни професор др

Рођен у Београду.

Образовање

Факултет политичких наука, Универзитет у Београд, Србија

Институт за федерализам, Правни Факултет, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска

 • Доктор политичких наука 2011
  • Докторску дисертацију под насловом „Обележја федерализма у систему управљања Европске уније“, одбранио на Факултету политичких наука у Београду 11.7.2011.
  • Као стипендиста Владе Швајцарске и Универзитета у Фрибуру од септембра 2008 до децембра 2009 радио на изради докторске дисертације на Институту за федерализам у Фрибуру, Швајцарска

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 • Магистар политичких наука 2007
 • Последипломске магистарске студије „Европске студије“ на Одељењу на међународне односе, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Просечна оцена 9,33
 • Магистрирао са темом „Положај и улога региона у политичком и економском систему Европске уније“

Електротехнички факултет, Универзитет у Новом Саду

 • Мастер електротехнике и рачунарства јул 2004
 • Дипломирао на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду у јулу 2004.
 • Студирао од септембра 1999 до јула 2004, дипломирао са просечном оценом 9,14
 • Дипломски рад одбранио на тему „Једно решење за управљање роботом путем мобилног телефона“ са оценом 10
 • Награђен као најбољи студент у својој генерацији

 

 Претходна запослења

 • Факултет политичких наука

Ванредни професор од 2017. године

Доцент од јула 2012. године

Асистент од октобра 2010. до јула 2012. године

 • Од јуна 2008. до октобра 2012. истраживач на Институту за европске студије у Београду, као стипендиста Владе Србије

Предавања по позиву у иностранству

 • Department of International Relations, University of Malta, март 2019.

 • Luiss School of Government, University Luis Guido Carli, Rome, Italy, новембар 2017.

 • Faculté de droit de l’Université de Fribourg, Suisse, мај 2009.

Најважнији објављени радови

Монографије

 • Темат посвећен књизи у часопису Српског филозофског друштва Theoria, Бр. 2, 2018
  Федерализам и Европа: дебата о књизи Бојана Ковачевића,  Europe’s Hidden Federalism, Routledge, 2017
  Алпар Лошонц, „Европска унија и технократско старатељство”, стр. 7-24.
  Милорад Ступар, „Прилог разумевању кризе наднационалне политичке интеграције”, стр. 25-38.
  Драгутин Лаловић, „Европска федеративна република и Левијатан – пријатељи или непријатељи”, стр. 39-52.
  Слободан Самарџић „Од скривеног федерализма до скривеног хегемонизма:криза владајућег модела европске интеграције и одговори”, стр. 63-82.
 • Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција. Албатрос плус, Београд, 2013, са предговором Томаса Флајнера (400 стр.). Књига се нашла у најужем избору за награду „Никола Милошевић“ коју Радио Београд 2 додељује за најбољу књигу из области филозофије, теорије књижевности и уметности.
 • Место и улога региона у политичком и економском систему Европске уније, Завод за издавање уџбеника Београд, 2009 (218 стр.)

Најважнији чланци објављени у часописима

 • Бојан Ковачевић, „Проблем изградње поретка сложених политичких заједница у упоредном светлу настанка америчке, немачке и швајцарске федерације”, Култура полиса, Бр. 41, 2020.
 • Бојан Ковачевић, „Избори за Европски парламент у времену ‘Жутих прслука’ “, Годишњак Факултета политичких наука, XIII, Специјалан број, 2019.
 • Бојан Ковачевић, „Политика и позорориште као чувари заједничког света”, Политичка мисао: часопис за политикологију, Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу, Vol.56, No. 2 , 2019.
 • “Subjective Universality of Great Novelists as an Artistic Measure of History’s Advance towards Actualising Kant’s Vision of Freedom”, Philosophy and society, Vol.29 No.4 (2018)
 • „Федерализам и изградња поретка – процес или одлука”, Анали Правног факултета у Београду, бр.  3/2018.
 • „Скривени европски федерализам у служби изградње поретка без политичке слободе”, Theoria, br. 2/2018.
 • Internal crisis of compound polities – understanding the EU’s crisis in the light of the Ex Yugoslav federation’s failure Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2016, Vol.18, No. 3.,(co-author Slobodan Samardžić), Thomson Reuters – SSCI list, 2015 impact factor 0,314
 • Emergent invisible power in EU federalism. Croatian political science review, 2015, No.4. (coauthor Slobodan Samardžić)
 • Да ли је уједињеној Европи потребан Парламент, Годишњак Факултета политичких наука, 2015, Бр.13
 • Раст сецесионизма у државама чланицама ЕУ као ненамеравана последица европских интеграција, Teme, 2014, Бр. 4.
 • Tko je čuvar ustava u Evropskoj uniji, 2013, Politička misao, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Бр.3
 • Шмитов изазов теорији и пракси федерализма, Нова српска политичка мисао, 2012, бр.1-2
 • Теоријске дилема на путу изградње европског устава у одсуству европског континеталног суверена, Анали, Правни факултет у Београду, 2010, br.2
 • Европа региона као покушај превазилажења антиномије слободе и поретка – стварност или утопија, Међународни проблеми, 2008, бр.1

Најважнији радови са међународних и националних конференција

 • Бојан Ковачевић, „Демократија у кавезу – политичка визија зауздавања политичког Џемса Медисона и Жана Монеа”, у: Душан Павловић (ур.), Сукоби. Стабилност. Демократија?, Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука – Универзитет у Београду, Београд, 2019.
 • Бојан Ковачевић, „Популисти у Европи као господари и закаснели чувари устава“, у: Биљана Ђорђевић (ур.) Конституционализам и уставни дизајн у демократској рецесији, Удружење за политичке науке Србије, Факултет политичких наука, Београд, 2018.
 • Бојан Ковачевић, „Скривена европска револуција и њен закаснели Берк“, у: Европска унија – нове и старе димензије кризе, Факултет политичких наука, Београд, 2017.
 • Бојан Ковачевић, „Скривена еуропска револуција и помаљање континеталног Левијатана?“, у: Томислав Бадовинац, Драгутин Лаловић (урс.), Еуропски пројект – смисао, домети, перспективе, Друштво ’Повијест без митова’, Загреб, 2016.
 • Бојан Ковачевић, „Народи бивше Југославије у ћелијама европског паноптикума“, у: Милан Подунавац, Биљана Ђорђевић (урс.), Устави у времену кризе – постјугословенска перспектива, Факултет политичких наука и Удружење за политичке науке Србије, Београд, 2014.
 • Бојан Ковачевић, „Невидљиви тумач истине у Европској унији“, у: Слободан Самарџић, Ивана Радић-Милосављевић (урс.), Европски грађанин у времену кризе, Факултет политичких наука, Београд, 2013.
 • Бојан Ковачевић, „Политизација европске интеграције – прилика за политичко јединство или претња опстанку?“, у: Слободан Самарџић, Ивана Радић-Милосављевић (урс.), Криза европске уније. Шта доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању економском и монетарном унијом, Службени гласник, Београд, 2013.
 • Бојан Ковачевић, „Од скривеног федерализма до протоимперије – суочавање са системском кризом Европске уније”, у: Александар Гајић, Милан Игрутиновић (урс.), Криза Европске уније – оквири, домети, трендови, Институт за европске студије, Београд, 2013.
 • Слободан Самарџић, Бојан Ковачевић, „Европска унија пред променама – империја или диференцирана интеграција: са посебним освртом на „случај Србије” “, у: Радмила Накарада, Драган Живојиновић (урс.) Србија у европском и глобалном контексту, Чигоја штампа, Београд, 2012.

Политичко-књижевни есеји

Знање страних језика

 • Француски, италијански и енглески C1 (течно)
 • Немачки и шпански B2 (средњи ниво)

 

Чланство у професионалним удружењима

 • Српско удружење за уставно право

 

Награде, стипендије и признања

 • Књига „Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција“ у најужи избор за награду „Никола Милошевић“ (Радио Београд 2) као једна од три најбоље књиге из области филозофије, теорије књижевности и уметности за 2013. годину
 • Објављивање и промоцију књиге „Скривени федерализам“ финансирала је Амбасада Швајцарске у Београду
 • Стипендија Владе Швајцарске за истраживачки боравак на Институту за федерализам у Фрибуру за период од септембра 2008. до јуна 2009. године
 • Стипендија Универзитета у Фрибуру за период од септембра 2009. до новембра 2009. године
 • Стипендија Министарства науке Владе Републике Србије за докторанте у периоду од јуна 2008. до октобра 2010. године
 • Награда за најбољег студента у генерацији на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду

 

 

Информације

Предмети које предаје