Бојан Ковачевић

ванредни професор др

Рођен у Београду.

Образовање

Факултет политичких наука, Универзитет у Београд, Србија

Институт за федерализам, Правни Факултет, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска

 • Доктор политичких наука 2011
  • Докторску дисертацију под насловом „Обележја федерализма у систему управљања Европске уније“, одбранио на Факултету политичких наука у Београду 11.7.2011.
  • Као стипендиста Владе Швајцарске и Универзитета у Фрибуру од септембра 2008 до децембра 2009 радио на изради докторске дисертације на Институту за федерализам у Фрибуру, Швајцарска

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 • Магистар политичких наука 2007
 • Последипломске магистарске студије „Европске студије“ на Одељењу на међународне односе, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Просечна оцена 9,33
 • Магистрирао са темом „Положај и улога региона у политичком и економском систему Европске уније“

Електротехнички факултет, Универзитет у Новом Саду

 • Мастер електротехнике и рачунарства јул 2004
 • Дипломирао на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду у јулу 2004
 • Студирао од септембра 1999 до јула 2004, дипломирао са просечном оценом 9,14
 • Дипломски рад одбранио на тему „Једно решење за управљање роботом путем мобилног телефона“ са оценом 10
 • Награђен као најбољи студент у својој генерацији

 

 Претходна запослења

 • Факултет политичких наука

Доцент од јула 2012

Асистент од октобра 2010 до јула 2012

 • Од јуна 2008 до октобра 2012 истраживач на Институту за европске студије у Београду, као стипендиста Владе Србије

 

Предавања по позиву у иностранству

 • Department of International Relations, University of Malta, март 2019.

 • Luiss School of Government, University Luis Guido Carli, Rome, Italy, новембар 2017.

 • Faculté de droit de l’Université de Fribourg, Suisse, мај 2009.

 

Најважнији објављени радови

Монографије

Књига приказана у часопису Swiss Political Science Review, Volume 4, Issue 1, 2018, Impact factor: 0.741, ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2017:123/169 (Political Science) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spsr.12288
 • Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција. Албатрос плус, Београд, 2013, са предговором Томаса Флајнера (400 стр.). Књига се нашла у најужем избору за награду „Никола Милошевић“ коју Радио Београд 2 додељује за најбољу књигу из области филозофије, теорије књижевности и уметности.
 • Место и улога региона у политичком и економском систему Европске уније, Завод за издавање уџбеника Београд, 2009 (218 стр.)

Најважнији чланци објављени у часописима

 • “Subjective Universality of Great Novelists as an Artistic Measure of History’s Advance towards Actualising Kant’s Vision of Freedom”, Philosophy and society, Vol.29 No.4 (2018)
 • „Федерализам и изградња поретка – процес или одлука”, Анали Правног факултета у Београду, бр.  3/2018.

 • „Скривени европски федерализам у служби изградње поретка без политичке слободе”, Theoria, br. 2/2018.

 • Internal crisis of compound polities – understanding the EU’s crisis in the light of the Ex Yugoslav federation’s failure Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2016, Vol.18, No. 3.,(co-author Slobodan Samardžić), Thomson Reuters – SSCI list, 2015 impact factor 0,314
 • Emergent invisible power in EU federalism. Croatian political science review, 2015, No.4. (coauthor Slobodan Samardžić)
 • Да ли је уједињеној Европи потребан Парламент, Годишњак Факултета политичких наука, 2015, Бр.13
 • Раст сецесионизма у државама чланицама ЕУ као ненамеравана последица европских интеграција, Teme, 2014, Бр. 4.
 • Tko je čuvar ustava u Evropskoj uniji, 2013, Politička misao, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Бр.3
 • Шмитов изазов теорији и пракси федерализма, Нова српска политичка мисао, 2012, бр.1-2
 • Теоријске дилема на путу изградње европског устава у одсуству европског континеталног суверена, Анали, Правни факултет у Београду, 2010, br.2
 • Европа региона као покушај превазилажења антиномије слободе и поретка – стварност или утопија, Међународни проблеми, 2008, бр.1

 

Знање страних језика

 • Француски, италијански и енглески C1 (течно)
 • Немачки и шпански B2 (средњи ниво)

 

Чланство у професионалним удружењима

 • Српско удружење за уставно право

 

Награде, стипендије и признања

 • Књига „Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција“ у најужи избор за награду „Никола Милошевић“ (Радио Београд 2) као једна од три најбоље књиге из области филозофије, теорије књижевности и уметности за 2013. годину
 • Објављивање и промоцију књиге „Скривени федерализам“ финансирала је Амбасада Швајцарске у Београду
 • Стипендија Владе Швајцарске за истраживачки боравак на Институту за федерализам у Фрибуру за период од септембра 2008. до јуна 2009. године
 • Стипендија Универзитета у Фрибуру за период од септембра 2009. до новембра 2009. године
 • Стипендија Министарства науке Владе Републике Србије за докторанте у периоду од јуна 2008. до октобра 2010. године
 • Награда за најбољег студента у генерацији на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду

 

 

Информације

Предмети које предаје