Бојан Ковачевић

ванредни професор др

Консултације код професора Бојана Ковачевића се одржавају понедељком од 14h до 15h у његовом кабинету.

Образовање

Факултет политичких наука, Универзитет у Београд, Србија

Институт за федерализам, Правни Факултет, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска

 • Доктор политичких наука 2011
  • Докторску дисертацију под насловом „Обележја федерализма у систему управљања Европске уније“, одбранио на Факултету политичких наука у Београду 11.7.2011.
  • Као стипендиста Владе Швајцарске и Универзитета у Фрибуру од септембра 2008 до децембра 2009 радио на изради докторске дисертације на Институту за федерализам у Фрибуру, Швајцарска

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

 • Магистар политичких наука 2007

 

 • Последипломске магистарске студије „Европске студије“ на Одељењу на међународне односе, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • Просечна оцена 9,33
 • Магистрирао са темом „Положај и улога региона у политичком и економском систему Европске уније“

 

Електротехнички факултет, Универзитет у Новом Саду

 • Мастер електротехнике и рачунарства јул 2004

 

 • Дипломирао на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду у јулу 2004
 • Студирао од септембра 1999 до јула 2004, дипломирао са просечном оценом 9,14
 • Дипломски рад одбранио на тему „Једно решење за управљање роботом путем мобилног телефона“ са оценом 10
 • Награђен као најбољи студент у својој генерацији

 

 

 Претходна запослења

 

 • Факултет политичких наука

Доцент од јула 2012

Асистент од октобра 2010 до јула 2012

 • Од јуна 2008 до октобра 2012 истраживач на Институту за европске студије у Београду, као стипендиста Владе Србије

 

Најважнији објављени радови

Монографије

 • Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција. Албатрос плус, Београд, 2013, са предговором Томаса Флајнера (400 стр.). Књига се нашла у најужем избору за награду „Никола Милошевић“ коју Радио Београд 2 додељује за најбољу књигу из области филозофије, теорије књижевности и уметности.
 • Место и улога региона у политичком и економском систему Европске уније, Завод за издавање уџбеника Београд, 2009 (218 стр.)

Најважнији чланци објављени у часописима

 

 • Internal crisis of compound polities – understanding the EU’s crisis in the light of the Ex Yugoslav federation’s failure Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2016, Vol.18, No. 3.,(co-author Slobodan Samardžić), Thomson Reuters – SSCI list, 2015 impact factor 0,314
 • Emergent invisible power in EU federalism. Croatian political science review, 2015, No.4. (coauthor Slobodan Samardžić)
 • Да ли је уједињеној Европи потребан Парламент, Годишњак Факултета политичких наука, 2015, Бр.13
 • Раст сецесионизма у државама чланицама ЕУ као ненамеравана последица европских интеграција, Teme, 2014, Бр. 4.
 • Tko je čuvar ustava u Evropskoj uniji, 2013, Politička misao, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Бр.3
 • Шмитов изазов теорији и пракси федерализма, Нова српска политичка мисао, 2012, бр.1-2
 • Теоријске дилема на путу изградње европског устава у одсуству европског континеталног суверена, Анали, Правни факултет у Београду, 2010, br.2
 • Европа региона као покушај превазилажења антиномије слободе и поретка – стварност или утопија, Међународни проблеми, 2008, бр.1

 

Важнији истраживачки пројекти

 • Од децембра 2010 учешће у истраживачком пројекту „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ који финансира Влада Републике Србије
 • Од јуна 2008 до децмбра 2010 учешће у истраживачком пројекту „Перспективе Србије у европском контексту“ који је финансирала Влада Републике Србије

 

Чланство у професионалним удружењима

 • Српско удружење за уставно право

 

Награде, стипендије и признања

 • Књига „Скривени федерализам. Федералистичко искуство у процесима европских интеграција“ у најужи избор за награду „Никола Милошевић“ (Радио Београд 2) као једна од три најбоље књиге из области филозофије, теорије књижевности и уметности за 2013. годину
 • ·Објављивање и промоцију књиге „Скривени федерализам“ финансирала је Амбасада Швајцарске у Београду
 • Стипендија Владе Швајцарске за истраживачки боравак на Институту за федерализам у Фрибуру за период од септембра 2008 до јуна 2009
 • Стипендија Универзитета у Фрибуру за период од септембра 2009 до новембра 2009
 • Стипендија Министарства науке Владе Републике Србије за докторанте у периоду од јуна 2008 до октобра 2010
 • Награда за најбољег студента у генерацији на Електротехничком факултету, Универзитета у Новом Саду

 

 

Информације

Предмети које предаје