Политички систем Европске уније

Силабус:

Материјали:

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 6 обавезан 3+2 8 2009.
Основне академске студије новинарства 6 обавезан 3+2 8 2009.
Основне академске студије међународне политике 6 обавезан 3+2 8 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 изборни 3+2 8 2009.
Основне академске студије политикологије 6 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске међународне студије 6 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске студије новинарства 6 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 8 обавезан 2+2 6 2015.

Related Courses