Душан Спасојевић

доцент др

 

Образовање

 • 2014
  Доктор политичких наука
  Тема: “Социоструктурни приступ у савременој политичкиј социологији”
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • 2005 – 2008.
  Магистратура
  Тема: “Социјални расцепи и њихов утицја на консолидацију демократије у Србији 2000-2007”
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • 1998 – 2005
  Дипломирани политиколог
  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
  Одељење за новинарство и комуникологију

Објављени радови

 • Зоран Стојиљковић, Душан Спасојевић, Јелена Лончар (2015), Да ли је популизам неизбежан састојак политике у Србији? у Весна Кнежевић-Предић (ур.) Политички идентитет србије у глобалном и регионалном контексту, Београд: Факултет политичких наука. стр: 37-50.
  ИСБН
 • Спасојевић, Душан (2015), “Социо-структурна парадигма у савременој политичкој науци”, у
 • Социо-структурна парадигм у Србији, Српска политичка мисао (посебно издање).стр. 7-35. ИССН 0354-5989
 • Kleut, Jelena & Spasojević Dušan (2015), Monitory democracy online: a case study of two Serbian initiatives u Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years on, Dobek-Ostrowska & Glowacki (ur.), Frankfurt: Peter Lange Edition. Str. 177-197. ISBN 973-3-631-65408-8
 • Зоран, Стојиљковић и Душан, Спасојевић (2015). Партијски систем Србије у Како интерну страначку демократију учинити могућом?, Стојиљковић, Спасојевић и Лончар (ур.), Београд, Подгорица: Факултет политичких наука, ЦеМИ, стр. 49-68.  ИСБН 978-86-6425-006-1
 • Spasojević, Dušan; Kleut, Jelena (2015). Europeanization discourse of Serbian political elites: Peščanik and Nova srpska politička misao. In Zimmermann, T. & Jakir, ., Europe and the Balkans: Decades of ‚Europeanization‘? (pp.). Würzburg: Königshausen & Neumann GmbH.
 • Стојиљковић, Зоран и Спасојевић, Душан (2013), Теоријско-методолошки оквир за изучавање страначких програма и унутар-страначке демократије у Србији у (Не)демократско редизајнирање политичких партија у Србији, Стојиљковић, Пилиповић, Спасојевић (ур), Београд: Конрад Аденауер Стифтунг. Стр: 5-24.
 • Клеут Јелена, Спасојевић Душан; (2013), Социјални расцепи као интерпретативни оквир јавног дискурса у Србији у Сусрети култура, Ивана Живанчевић Секеруш (ур.), Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 95-105.
 • Стојиљковић Зоран, Спасојевић Душан, Лончар Јелена (2013), Изборна понуда и идеолошко профилисање странака у Србији у Српска политичка мисао бр. 2/2013, год. 20, вол 40, Београд:Институт за политичке студије, стр. 135-150.
 • Спасојевић Душан (2012) Контролна функција Народне скупштине Републике Србије у Демократске перформанце парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, Славиша Орловић (приредио), Београд, Сарајево, Подгорица: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Сарајевски отворени центар, Факултет политичких наука – Универзитет Црне Горе (стр. 135-147)
 • Спасојевић Душан, Клеут Јелена, Бранковић Јелена (2012), Друштвене промене, болоњски процес и трећа мисија универзитета у Србији у Теме, година XXXВИ, бр. 3., Ниш: Универзитет у Нишу, стр. 1157-1172.
 • Спасојевић, Душан (2012), Утицај парламента на доношење закона о буџету Републике Србије и закона о буџетком систему Републике Србије у Стојиљковић, Зоран (ур.), Лончар, Јелена (ур.), Спасојевић, Душан (ур.). Политичке странке и законодавна активност Народне скупштине Републике Србије : студија у оквиру пројекта Јачање одговорности Народне скупштине Републике Србије. Београд: Факултет политичких наука, Центар за демократију: Програм за развој Уједињених нација (УНДП), стр. 47-78.
 • Спасојевић, Душан (2011) Мониторинг демократије – дувачи у пиштаљку и контролни веб-сајтови. Политички живот, 2011, бр. 2, стр. 91-98.
 • Спасојевић, Душан (2011), Одблокирана транзиција – политичке поделе у Србији након 2000. године у Годишњак 2011 (година В, број 5), Илија Вујачић (ур), Факултет политичких наука, Београд. стр 119-138.
 • Спасојевић, Душан (2010), Пети октобар у контексту „шарених револуција“ у Развој демократских установа у Србији – Десет година после, Душан Павловић (ур), Heinrich Böll, Београд, стр. 53-63.
 • Спасојевић, Душан (2008), Одмрзавање «замрзнуте хипозете» – нови приступи социјалним расцепима, у Милан Подунавац (ур.), Годишњак Факултета политичких наука ИИ (2), Факултет политичких наука, Београд, стр. 225-237.

 

Истраживачки пројекти

 • Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populismfor Democratic Politics – COST Action
 • Balkan Comparative Electoral Study – FPS Belgrade, CEMI Podgorica, KIPRED Pristine, FPS Sarajevo, Regional Research Promotion Program, 2014-2016.
 • Comparative Candidates Survey – 2014. (http://www.comparativecandidates.org/)
 • “Конституционализам и владавина права у изградњи националне државе – случај Србије” – пројекат који финансира Министарство науке (рег. бр. 47026)
 • „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ – пројекат који финансира Министарство науке (рег. бр. 179076)
 • Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament – Swiss Agency for Development and Cooperation, UNDP. 2013-2015.
 • Друштвена одговорност универзитета – Центар за образовне политике, 2013-2014

 

Информације

Предмети које предаје