Ivana Damnjanović

vanredni profesor dr

Obrazovanje

 • Diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju, 2000, Fakultet političkih nauka
 • Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal, 2005, Fakultet političkih nauka
 • Magistar političkih nauka, 2006, Fakultet političkih nauka
 • Doktor političkih nauka, 2013, Fakultet političkih nauka

 

Prethodna zaposlenja

 •  2002-2007, asistent pripravnik, Fakultet političkih nauka
 •  2007-2013,  asistent, Fakultet političkih nauka

 

Važniji objavljeni radovi

 • Demokratizacija: mogućnosti i ograničenja, Udruženje „Nauka i društvo“ Srbije, Beograd, 2012
 • “Tehnološke i demokratske inovacije – komplementarni ili suprotni procesi”, Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu, Fakultet Političkih nauka, Beograd, 2015, str. 99-110
 • “OEBS i regulativa u oblasti tehnologije”, Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2015, str. 135-148
 • ”Terorizam i tehnologija”, Terorizam kao globalna pretnja, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad/Centar za bezbednosne studije, Beograd, 2012, str. 340-352
 • Polity Without Politics? Artificial Intelligence Versus Democracy: Lessons From Neal Asher’s Polity Universe, Bulletin of Science, Technology & Society 0270467615623877, first published on December 27, 2015 as doi:10.1177/0270467615623877
 • Tehnologija između utopije i distopije, Godišnjak FPN, Godina VIII, Broj 11, Jun 2014, str. 9-22
 • Država i tehnologija, Srpska politička misao, god. 20, vol. 41, br. 3/2013, str. 113-128
 • Znanje je moć: ideja progresa u istoriji političke misli, Godišnjak FPN, Godina VII, Broj 9, Jun 2013, str. 9-13
 • Elektronska demokratija (e-democracy) kao mogućnost demokratizacije, Srpska politička misao, br. 1, str. 85-97, 2009
 • Postoji li sajberterorizam?, Politička revija, vol. 8, br. 1, str. 237-253, 2009

 

Važniji istraživački projekti

 • “Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu” finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije
 • “Stavovi političkih partija u političkom sistemu Srbije prema religiji i verskim zajednicama” finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije

 

Članstvo u profesionalnim (stručnim) organizacijama

 • Society for Social Study of Science (4S)
 • European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
 • Society for Philosophy and Technology (SPT)
Informacije

Predmeti koje predaje