Увод у политичку теорију

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 1 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске студије новинарства 1 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске студије међународне политике 1 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 1 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске међународне студије 1 обавезан 2+2 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 1 обавезан 2+2 6 2015.
Основне академске студије политикологије 1 обавезан 2+2 6 2015.
Основне академске студије новинарства 1 обавезан 2+2 6 2015.
Основне академске међународне студије 1 обавезан 2+2 6 2022.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 1 обавезан 2+2 6 2022.
Основне академске студије политикологије 1 обавезан 2+2 6 2022.
Основне академске студије новинарства 1 обавезан 2+2 6 2022.

Related Courses