Јелена Лончар

асистент

Образовање

 • Уписане докторске студије – 2013. године, Универзитет у Јорку (University of York), Велика Британија (Докторска теза: Политичко представљање националних мањина: анализа односа дескриптивног и суштинског представљања мањина у Србији и Косову)
 • Уписане докторске студије – 2009. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Политикологија.
 • Истраживачке мастер студије – 2012-2013. године, Универзитет у Јорку (University of York), Велика Британија, Смер: Master by Research in Politics (MRes теза: Политичко представљање националних мањина: студија случаја мањинских партија у Србији).
 • Мастер студије – 2008-2009. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Политичка аналитика и менаџемент (Мастер рад: Демократски потенцијали глобалног цивилног друштва).
 • Основне студије – 2004-2008. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Међународни односи (Дипломски рад: Концепти меке моћи у савременој политичкој социологији).

 

Кретање у каријери

 • Од 2010. године – асистенткиња
 • Од 2009 до 2010. године – сарадница у настави

Учешће у истраживачким пројектима

 • Comparative Analysis of Democratic Performances of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Parliaments (2012), пројекат финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу у оквиру Регионалног програма за унапређење истраживања (РРПП).
 • Евалуација рада националних савета националних мањина (2011-2012), Центар за регионализам, Фонд за отворено друштво и Министарство за људска и мањинска права
 • Јачање одговорности Народне скупштине Републике Србије (2011), Програм Уједињених нација за развој (УНДП).
 • Израда Стратегије за подршку развоју цивилног друштва у Београду (2010-2011), ProConcept.
 • Одрживи развој у Србији: компарација британског и нашег модела и утицај на универзитетско образовање у области заштите животне средине (2010-2011), Министарство животне средине и просторног планирања.
 • Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту (2011-), Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стипендије и професионалне награде 

 • Overseas Research Scholarship, University of York, 2013-2016
 • Supplementary Grant, GSGP, Open Society Foundation, 2013-2014
 • Chevening стипендија, Foreign and Commonwealth Office, Велика Британија, 2012-2013
 • DAAD Intensivsprachkursstipendium 2012

Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

 • 23rd IPSA World Congress of Political Science, Монтреал, Канада, 19-24. јул 2014.
 • 5th ECPR Graduate Student Conference, Универзитет у Инсбруку, Аустрија, 3-5. јул 2014.
 • The 10th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), Универзитет у Клужу, Румунија, 12-14. јун 2014.
 • British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES), Annual Conference, Fitzwilliam College, Cambridge, Велика Британија, 5-7 април 2014.
 • Active Academia: A Catalyst for Societal Change, GSGP Spring Conference, Pembroke College, University of Oxford, Велика Британија, 25-26. март 2014.
 • Националне мањине у демократским друштвима, Бегово Раздоље, Хрватска, 17-20. мај 2012.
 • Returning Power to the People, Национални демократски институт (НДИ) и ОЕБС, Београд, 2011.
 • Accepting Diversities: Human Rights and the Challenges of Reconciliation, Сарајево, БиХ, 2011.
 • Десет година након 5. октобра 2000, Факултет политичких наука, Београд, 5. октобар 2010.

 

Објављени радови

Књиге и друге монографске публикације

 • 2012 (са Татијана Павловић-Крижанић), Евалуација рада пет националних савета у Србији: анализе и препоруке, Нови Сад: Центар за регионализам.

Књиге (уредништво)

 • 2012 (са Д. Спасојевић и З. Стојиљковић). Политичке странке и законодавна активност Народне скупштине Републике Србије, Београд: УНДП.

Чланци

 • 2013. Инклузија структурно дискриминисаних група: о дескриптивној и суштинској представљености. Политички живот Бр. 7/2013, стр. 65-75.
 • 2013. (са Стојиљковић, З. анд Спасојевић Д.), Изборна понуда и идеолошко профилисање странака у Србији, Српска политичка мисао Бр. 2/2013, Вол 40, стр. 135-150.
 • 2011. Разумевање глобалног цивилног друштва, Годишњак Факултета политичких наука, Бр. 5, стр. 171-187.
 • 2011. Улога цивилног друштва у јавној делиберацији. Политички живот, Бр. 2/2011

Поглавља у зборницима

 • 2013 (са Спасојевић, Д.). Однос власти и опозиције у Скупштини Републике Србије, у: Орловић Славиша (ур.) Искушења парламентаризма, стр. 157-167.
 • 2012 (са Душан Спасојевић). Политичке репрекусије социо-економских питања у Србији, у: Стојиљковић Зоран (ур.), Лавиринти транзиције, Београд: Friedrich Ebert Stiftung, Центар за демократију ФПН, стр. 227-239.
 • 2012. Политике идентитета и квалитет живота у изборној кампањи политичких странака 2012.  у: Стојиљковић Зоран и Гордана Пилиповић (ур.), Јавне политике у изборној понуди, Београд: Konrad Adenauer Stifung, стр.73-92.
 • 2012. Учешће политичких странака националних мањина на изборима 2012 у Србији. у: Орловић Славиша (ур.), Избори и формирање владе у Србији 2012. Београд: Центар за демократију ФПН, стр. 121-134.
 • 2012. Транспарентност Народне скупштине Републике Србије. у: Орловић, Славиша (ур.), Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, Белграде, Сарајево, Подгорица: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Сарајевски отворени центар, Факултет политичких наука – Универзитет Црне Горе, стр. 179-193.
 • 2012. Утицај међународних актера на рад Народне скупштине Републике Србије. у: Орловић, Славиша (ур.), Демократске перформансе парламената Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, Белграде, Сарајево, Подгорица: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Сарајевски отворени центар, Факултет политичких наука – Универзитет Црне Горе, стр. 223-237.
 • 2011. Изборна формула и репрезентација мањина, у: Стојиљковић, Зоран & Спасојевић, Душан (ур.), Препоруке за измену изборног законодавства у Србији, Београд: National Democratic Institute for International Affairs, стр. 137-151.
 • 2011. Представљеност мањина и маргинализованих група у парламенту Србије, у: Орловић, Славиша (ур.), Партије и избори у Србији: 20 година, Београд: ФПН Центар за демократију и Friedrich Ebert Stiftung, стр. 353-369.
 • 2010. Инклузивност политичких институција, у: Павловић, Вукашин (ур.), Квалитет политичких институција, Београд: ФПН Центар за демократију, стр. 167-195.
 • 2010. Однос цивилног друштва и државе након 5. октобра 2000. године, у: Павловић, Душан (ур.), Развој демократских установа у Србији – десет година после, Београд: Heinrich Böll Stiftung, стр.119-131
 • 2010 (са Душан Спасојевић). Институционални механизми сарадње државе и цивилног друштва, у: Павловић, Вукашин & Стојиљковић, Зоран (ур.), Савремена држава: структура и социјалне функције, Београд: KAS и ФПН.

 

Чланство у професионалним организацијама, асоцијацијама

 • International Political Science Association (IPSA)
 • Central and East European International Studies Association (CEEISA)
 • ECPR Standing group on Political representation
 • ECPR Standing group on Parliaments
 • ECPR Standing group on Immigration and Ethnicity
Информације

Предмети које предаје