Studije novinarstva po programu iz 2009. godine

Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju, u čijem sastavu je i Katedra za novinarstvo, više od četiri decenije predstavlja jedinstvene univerzitetske studije na teritoriji Srbije.

Po završetku studija studenti će ovladati znanjima iz teorije i prakse društvenog komuniciranja, kao i veštinama potrebnim za profesionalno učestvovanje u procesu javnog i masovnog komuniciranja posredstvom medija i Interneta.

Studentima je na raspolaganju fakultetski Medija centar. Centar raspolaže sa deskom i radio stanicom sa digitalnom tehnologijom najnovije generacije. Na raspolaganju su im i DVD kamere sa digitalnom TV montažom. To omogućava da svaki student pojedinačno, osim neophodnih teorijskih znanja, obavlja i praktični rad – nastavu u svakom mediju pojedinačno. Predviđena je i obavezna jednomesečna praksa u redakciji po izboru studenta (posle druge godine), kao i petnaestodnevna praksa nakon treće godine. To ne isključuje kontinuirani praktični rad u Medija centru koji i jeste osnova svih svetskih studija savremenog novinarstva.

Na Fakultetu postoji studentski časopis Politikolog koji uređuju isključivo studenti novinarstva, kao i stručni PR tim FPN-a, sastavljen takođe od studenata. Sve je to u cilju što potpunijeg i praktičnijeg obrazovanja budućih novinarskih profesionalaca.

Radovi studenata Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju emituju se svakog radnog dana u terminu od 18.00 do 19.00 na Radiju Studio B, a TV radovi na Televiziji Studio B nedeljom od 12.00 do 13.00 časova.

******

Studenti Fakulteta političkih nauka zauzimaju najznačajnija mesta u štampanim i elektronskim medijima, u oblasti PR-a, kao i u istraživačkim timovima i institucijama – agencijama za ispitivanje javnog mnjenja bilo kao urednici, novinari, saradnici ili istraživači. Pored toga, po završetku studija novinarstva, posedovaće fond znanja neophodnih za obavljanje uloge urednika, menadžera, prezentera, stručnjaka za PR i drugih polažaja koje podrazumeva budući moderan medijski sistem Srbije i savremena industrija komuniciranja. Oni će biti osposobljeni ne samo za rad u komunikacionim institucijama, već i za zanimanja kao što su: ataše za kulturu i informisanje pri diplomatsko konzularnim predstavništvima, medija planer u medijima, portparol u u organima vlasti, javnoj administraciji, političkim partijama i korporacijama, kao i stručni saradnici u povereništvu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Interdisciplinarno žurnalističko obrazovanje omogućava studentima da, pored ovoga, učestvuju u projektima istraživanja medija, različitim oblicima menadžmenta, izrade komunikacionih strategija, informativno-analitičkim poslovima i pedagoškom radu.
Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani novinar.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Sociologija 1 obavezan 4+1 8
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 4+1 8
Istorija političkih teorija I 1 obavezan 3+1 7
Medijski sistem Srbije 1 obavezan 2+1 5
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 2+0 2
Francuski jezik I 1 izborni 2+0 2
Nemački jezik I 1 izborni 2+0 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istorija političkih teorija (II) 2 obavezan 4+1 8
Stilistika 2 obavezan 2+2 6
Medijska etika 2 obavezan 2+2 6
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička ekonomija 2 izborni 4+1 8
Savremena politička ekonomija 2 izborni 4+1 8
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 2+0 2
Nemački jezik I 2 izborni 2+0 2
Francuski jezik I 2 izborni 2+0 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Metodologija sa statistikom 3 obavezan 4+1 8
Uvod u novinarstvo 3 obavezan 2+1 5
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uporedna politika 3 izborni 4+1 8
Politički sistem Srbije 3 izborni 4+1 8
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Političko ponašanje 3 izborni 2+0 5
Socijalna psihologija 3 izborni 3+1 6
Izborni blok 4 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Agencijsko novinarstvo 3 izborni 1+1 2
Informatika 3 izborni 0+3 2
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 2+0 2
Nemački jezik II 3 izborni 2+0 2
Francuski jezik II 3 izborni 2+0 3
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremena politička teorija 4 obavezan 4+1 8
Politička sociologija 4 obavezan 4+1 8
Radio novinarstvo 4 obavezan 1+1 3
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u filozofiju 4 izborni 3+1 5
Savremena filozofija 4 izborni 3+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 2+0 2
Nemački jezik II 4 izborni 2+0 2
Francuski jezik II 4 izborni 2+0 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politička sociologija savremenog društva 5 obavezan 4+1 8
Politička antropologija 5 obavezan 3+0 5
Informaciono-komunikacioni sistemi 5 obavezan 2+1 5
Novinarstvo u štampi 5 obavezan 2+1 4
Međunarodni odnosi 5 obavezan 3+2 8
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički sistem Evropske unije 6 obavezan 3+2 8
Javna uprava 6 obavezan 3+2 8
Teorija kulture 6 obavezan 4+1 8
Televizijsko novinarstvo 6 obavezan 1+2 4
Stručna praksa – informativno novinarstvo 6 obavezan 2
Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Retorika 7 obavezan 3+1 7
Javno mnjenje 7 obavezan 4+1 8
Političko komuniciranje 7 obavezan 4+1 8
Izborni blok 6 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživačko novinarstvo: štampa 7 izborni 1+3 7
Istraživačko novinarstvo: radio 7 izborni 1+3 7
Istraživačko novinarstvo: TV 7 izborni 1+3 7
Istraživačko novinarstvo: foto 7 izborni 1+3 7
Istraživačko novinarstvo: online 7 izborni 1+3 7
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Stručna praksa – komunikacione strategije 8 obavezan 2
Komunikologija 8 obavezan 4+1 8
Odnosi sa javnošću 8 obavezan 2+1 4
Politički marketing 8 obavezan 3+1 5
Medijsko pravo i medijske politike 8 obavezan 4+0 6
Izborni blok 7 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Studije roda 8 izborni 2+2 6
Socijalna i politička ekologija 8 izborni 4+0 6