Studije novinarstva

Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju, u čijem sastavu je i Katedra za novinarstvo, više od četiri decenije predstavlja jedinstvene univerzitetske studije na teritoriji Srbije.

Po završetku studija studenti će ovladati znanjima iz teorije i prakse društvenog komuniciranja, kao i veštinama potrebnim za profesionalno učestvovanje u procesu javnog i masovnog komuniciranja posredstvom medija i Interneta.

Studentima je na raspolaganju fakultetski Medija centar. Centar raspolaže sa deskom i radio stanicom sa digitalnom tehnologijom najnovije generacije. Na raspolaganju su im i DVD kamere sa digitalnom TV montažom. To omogućava da svaki student pojedinačno, osim neophodnih teorijskih znanja, obavlja i praktični rad – nastavu u svakom mediju pojedinačno. Predviđena je i obavezna jednomesečna praksa u redakciji po izboru studenta (posle druge godine), kao i petnaestodnevna praksa nakon treće godine. To ne isključuje kontinuirani praktični rad u Medija centru koji i jeste osnova svih svetskih studija savremenog novinarstva.

Na Fakultetu postoji studentski časopis Politikolog koji uređuju isključivo studenti novinarstva, kao i stručni PR tim FPN-a, sastavljen takođe od studenata. Sve je to u cilju što potpunijeg i praktičnijeg obrazovanja budućih novinarskih profesionalaca.

Radovi studenata Odeljenja za novinarstvo i komunikologiju emituju se svakog radnog dana u terminu od 18.00 do 19.00 na Radiju Studio B, a TV radovi na Televiziji Studio B nedeljom od 12.00 do 13.00 časova.

******

Studenti Fakulteta političkih nauka zauzimaju najznačajnija mesta u štampanim i elektronskim medijima, u oblasti PR-a, kao i u istraživačkim timovima i institucijama – agencijama za ispitivanje javnog mnjenja bilo kao urednici, novinari, saradnici ili istraživači. Pored toga, po završetku studija novinarstva, posedovaće fond znanja neophodnih za obavljanje uloge urednika, menadžera, prezentera, i drugih pozicija koje podrazumeva budući moderan medijski sistem Srbije i savremena industrija komuniciranja. Oni će biti osposobljeni ne samo za rad u komunikacionim institucijama, već i za zanimanja kao što su: ataše za kulturu i informisanje pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima, medija planer u medijima, portparol u u organima vlasti, javnoj administraciji, političkim partijama i korporacijama, kao i stručni saradnici u povereništvu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Interdisciplinarno žurnalističko obrazovanje omogućava studentima da, pored ovoga, učestvuju u projektima istraživanja medija, različitim oblicima menadžmenta, izrade komunikacionih strategija, informativno-analitičkim poslovima i pedagoškom radu.

Posle završetka studija stiče se zvanje diplomirani novinar.

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program je akreditovan 2015. godine i nastava se izvodi od akademske 2015/2016. godine. Studenti koji su prvu godinu akademskih studija upisali pre 2015. godine pohađaju nastavu po programu akreditovanom 2009. godine.

Semestar: 1
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Uvod u političku teoriju 1 obavezan 2+2 6
Istorija antičke i srednjovekovne političke misli 1 obavezan 3+1 6
Medijski sistem Srbije 1 obavezan 2+2 6
Akademske veštine 1 obavezan 0+2 4
Sociologija 1 obavezan 2+2 6
Strani jezici (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 1 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 1 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 1 izborni 0+2 2
Semestar: 2
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremena politička ekonomija 2 obavezan 3+1 6
Medijska etika 2 obavezan 3+0 6
Metodologija sa statistikom 2 obavezan 3+1 6
Informatika 2 obavezan 2+1 4
Izborni blok 1 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Savremena politička teorija 2 izborni 2+2 6
Istorija moderne političke misli 2 izborni 3+1 6
Političke ideologije 2 izborni 3+1 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik I 2 izborni 0+2 2
Nemački jezik I 2 izborni 0+2 2
Francuski jezik I 2 izborni 0+2 2
Semestar: 3
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Informaciono-komunikacioni sistemi 3 obavezan 2+1 5
Uporedna politika 3 obavezan 3+1 6
Politički sistem Srbije 3 obavezan 3+1 6
Političko ponašanje 3 obavezan 2+2 6
Uvod u novinarstvo 3 obavezan 2+2 6
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 3 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 3 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 3 izborni 0+2 2
Semestar: 4
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Filozofija 4 obavezan 3+1 6
Politička sociologija 4 obavezan 2+2 6
Teorija i tehnika novinarstva 4 obavezan 2+2 5
Radio novinarstvo 4 obavezan 2+1 5
Izborni blok 2 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Agencijsko novinarstvo 4 izborni 2+1 5
Onlajn novinarstvo 4 izborni 2+1 5
Strani jezici (nastavak)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Engleski jezik II 4 izborni 0+2 2
Nemački jezik II 4 izborni 0+2 2
Francuski jezik II 4 izborni 0+2 2
Semestar: 5
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodni odnosi 5 obavezan 2+2 6
Politička sociologija savremenog društva 5 obavezan 2+2 6
Politička antropologija 5 obavezan 4+0 6
Novinarstvo u štampi i osnove istraživačkog novinarstva 5 obavezan 3+1 5
Izborni blok 3 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Socijalna psihologija 5 izborni 3+1 6
Savremena filozofija društva 5 izborni 4+0 6
Semestar: 6
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Teorija kulture 6 obavezan 3+1 6
Televizijsko novinarstvo 6 obavezan 2+2 6
Stilistika 6 obavezan 2+1 5
Javna uprava 6 obavezan 2+2 6
Politički sistem Evropske unije 6 obavezan 3+1 6
Izborni blok – stručna praksa (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Stručna praksa u medijima 6 izborni 2
Stručna praksa – komunikacione strategije 6 izborni 2
Semestar: 7
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Komunikologija 7 obavezan 3+1 6
Političko komuniciranje 7 obavezan 3+1 6
Retorika 7 obavezan 3+1 6
Izborni blok 5 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Međunarodno komuniciranje 7 izborni 2+2 6
Medijsko pravo i medijske politike 7 izborni 2+2 6
Izborni blok 6 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Istraživačko novinarstvo: radio 7 izborni 1+3 6
Istraživačko novinarstvo: TV 7 izborni 2+2 6
Istraživačko novinarstvo: foto 7 izborni 1+3 6
Semestar: 8
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Javno mnjenje 8 obavezan 2+2 6
Odnosi sa javnošću 8 obavezan 4+0 6
Studije roda 8 obavezan 2+2 6
Izborni blok 7 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Politički marketing 8 izborni 3+1 6
Politikologija religije 8 izborni 2+2 6
Analiza sadržaja 8 izborni 0+4 6
Izborni blok 8 (bira se jedan predmet)
PREDMET SEMESTAR STATUS ČASOVI (P+V) ESPB
Kulturne politike 8 izborni 3+1 6
Socijalna i politička ekologija 8 izborni 4+0 6
Potkulture 8 izborni 2+2 6