Вести

, ,

Мастер академске студије – Листа студената на буџету 2018/19

Студенти који се налазе на буџетској листи а уплатили су прву рату школарине, могу упутити молбу за рефундацију уплаћеног износа.

Молба се упућује на име продекана за студије другог и трећег степена, проф.др Веселина Кљајића, и предаје се Служби за мастер студије – канцеларија бр. 5, приземље

Related Posts