Вести

Увид јавности Реферат и Сажетак реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Политички системи

25.10.2019.

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата за избор ванредног професора за ужу научну област Политички системи.

и
реферата су на увиду јавности на интернет страни Факултета, у трајању од 15 дана.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф.др Драган Симић

Related Posts