Вести

Онлајн вежбе – Политички систем Србије (социјални смер)

Topic: Politički sistem Srbije – vežbe 3 – S10a grupa
Time: Nov 26, 2020 14:30 Belgrade
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 991 4551 4867
Passcode: 411862
Topic: Politički sistem Srbije – Vežbe 3 – S10/b
Time: Nov 26, 2020 14:30 Belgrade
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 956 6023 9128
Passcode: 319744
Topic: Politički sistem Srbije – vežbe 3 – S9a grupa
Time: Nov 26, 2020 16:15 Belgrade
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 961 0471 6726
Passcode: 700087
Topic: Politički sistem Srbije – Vežbe 3 – S9/b
Time: Nov 26, 2020 16:15 Belgrade
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 953 7630 6608
Passcode: 788006

Related Posts