Вести

, , , , ,

Позив за истраживаче у области друштвених наука – Музеј популарних и супкултура

МУЗЕЈ ПОПУЛАРНИХ И СУПКУЛТУРА
расписује конкурс за позицију:

ИСТРАЖИВАЧ/ИЦА

у оквиру пројекта Camping the trash-out

О нама:

Музеј популарних и супкултура је невладина организација основана 2020. у Београду са циљем деловања у области популарних и супкултура подстичући креативну едукацију и критичко мишљење у области популарних и супкултура кроз изложбе, радионице, пројекте, програме и целокупну анимациону, креативну и сродну делатност. Делатност музеја се огледа и у стварању креативне и подстицајне атмосфере за превазилажење предрасуда према и/или између популарних и супкултура као и охрабривање сарадње и продукције уметничких и креативних дела. Музеј настоји да отвори креативни и истраживачки простор за рад стручњака у области културе (културолога, социолога културе, антрополога културе, комуниколога, андрагога, теоретичара савремене уметности и стручњака сродних занимања) и на тај начин подиже свест о важности ових занимања која су чесно недовољно заступљена у друштву.

Camping the trash-out је пилот пројекат организације који управо кроз ове циљеве настоји да отвори простор за разноврсну и креативну дискусију и стваралаштво у оквиру теме кемп стила и феномена.

Пројекат је подржан од стране Princ Claus Fonda / Next Generation 2020.

Шта можеш да очекујеш током рада на пројекту?

 • Истраживачки ангажман на пројекту у периоду од јануара 2021 – маја 2021;
 • Рад на основу претходно утврђених рокова (нацрти, извештаји, завршни рад);
 • Финализација у оквиру једниственог рада на основу твог предлога у пријави (ти бираш шта истражујеш!);
 • Креативна атмосфера, дружење, баланс групног и појединачног рада;
 • Хонорар за твоје залагање на пројекту;

Ко све може да се пријави?

 • Студент или дипломац свих степена студија у области друштвених и сродних наука (културологија, социологија, антропологија, етнологија, комуникологија, андрагогија, политикологија, теорија уметности…)
 • Ако те интересују теме популарних и супкултура, а долазиш из других области које нису наведене у огласу, слободно се пријави и путем своје пријаве покажи твоју јединствену перспективу!

Шта је потребно за пријаву?

Обавезно је послати:

 • Кратку радну/волонтерску/креативну биографија – у .pdf (.jpg) или .doc формату са неопходним информацијама (студије, степен студија, интересовања, претходно искуство и слично)
 • Мотивационо писмо – Због чега желиш да се придружиш нашем тиму? Шта желиш ново да научиш и истражиш и шта је оно желиш да допринесеш овом пројекту? (форма по избору: текст, видео, аудио…)
 • Тему и кратак резиме – радни наслов, кратак сажетак предмета истраживања, методологија коју би желео/желела да примењујеш у свом истраживању, теорије и истраживачка питања или хипотезе. А4 формат до две стране у кратким цртама.

Пожељно је (није обавезно) послати:

 • Претходне истраживачке радове на сродне и сличне теме;
 • Радове који нису строго истраживачки (новинарски чланци, критике, блогови, видео и аудио прилози…) на теме популарних култура и супкултура;
 • Опис искуства рада у невладином сектору или приватном или државном у области културе;
 • Референце и контакт особе;

Теме је могуће истраживати у оквиру следећих области:

– Разумевање кемп културе (теме које се тичу дефинисања кемпа, карактеристика, студија случаја о кемпу, феномена из популарне културе и сл);

– Историја Кемпа у Србији (не треба да буде историјски приказ кемпа у Србији, можете се бавити одређеним периодом нпр. ‚‚Кемп и међуратни период’’; ‚‚Појаве кемпа раних деведесетих’’ или упоредно ‚‚Кемп у 2010-им и кемп у 2020-им’’…)
– Кемп и родна перспектива; (нпр. ‚‚Приказ женског тела у кемпу’’, ’‚‚Кемп и трансродност’’, ‚‚Мужевност и кемп’’…) ,

Ово су само општи примери тема, те будите слободни да пустите машти на вољу и одаберете тему која је Вама занимљива и предложите је на Вама својствен начин. Ценимо јединствене идеје и оригиналне предлоге са јасном структуром.

Вашу пријаву, као и сва додатна питања везана за теме, пројекат, селекцију и начин пријаве можете послати на мејл: popsubup@gmail.com до 20. 1. 2021. године.

Срећно!

Поред позиције истраживача, остале отворене позиције (сценограф, дизајнер, монтажер и асистент) можете погледати на следећем линку: https://www.popsubup.org/poslovi

Могуће је пријавити се на више отворених позиција.

Related Posts