Вести

,

Пријемни испит – упис на основне академске студије

КАЛЕНДАР УПИСА 2021/22.

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата: 23 – 25. јун 2021.

ОАС политикологије и ОА међународне студије23, 24. и 25. јун 2021. од 9 до 12 и од 13 до 15 часова, СЛУШАОНИЦА 1

ОАС новинарства – 23, 24. и 25. јун 2021. од 9 до 12 часова, АМФИТЕАТАР

ОАС социјалне политике и социјалног рада – 23, 24. и 25. јун 2021. од 13 до 15 часова, АМФИТЕАТАР

 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 26. јуна; жалбе на ранг листу могуће је поднети до 27. јуна 2021. у 12 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
 • Полагање пријемног испита: 28. јун 2021.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 30. јун 2021.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 1. јул 2021.
 • Објављивање коначне ранг листе: 2. јул 2021.
 • Упис примљених кандидата: од 5. јула 2021. (распоред уписа примљених кандидата по студијским програмима биће објављен на огласној табли и сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид);
 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид);
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6000 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080

(сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука).

 • Потписану Изјаву о коришћењу података
 • Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији),

Додатно: Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2020/21. године достављају и изјаву да нису били уписани на прву годину у статусу студента који се финансира из буџета (обрасце свих изјава кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета).

Детаљније информације у вези са пријавом специфичних категорија кандидата (афирмативне мере, упис страних држављана, итд. ) могу се видети у

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 28. јуна 2021. године

Студијски програми:

 • Основне академске студије политикологије и
 •  Основне академске међународне студије

понедељак, 28. јун 2021. у 9 часова

 • Студијски програм:  Основне академске студије новинарства

понедељак, 28. јун 2021. у 12 часова

 • Студијски програм: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада

понедељак, 28. јун 2021. у 15 часова

На полагање пријемног испита обавезно је понети важећу личну карту или пасош, потврду о пријему докумената за упис, хемијску оловку и маску.

Долазак на пријемни испит је најкасније 10 минута пре почетка испита.

 

За све додатне информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија за школску 2021/2022. можете се обратити студентској служби Факултета политичких наука (и) сваког радног дана од 11 до 13 часова, канцеларија бр. 4.

Контакт особе: Јасминка Дозет, 011/3092 903, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs и Кристина Шмидлинг, 011/3092 904, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs

Related Posts