Вести

,

Трећи уписни рок – упис на основне академске студије 2021/22. године

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује трећи уписни рок за:

 1. кандидате који конкуришу за слободна места за упис на основне академске студије
 2. стипендисте по пројекту Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“

I За кандидате који се нису уписали на основне академске студије у првом и другом уписном року преостало је 17 (седамнаест) слободних места за упис у својству самофинансирајућих студената на студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада.

II Кандидати – стипендисти по пројекту Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“ морају имати потврду Министарства да је процес нострификације њихових средњошколских докумената у току (уписују се мимо квоте).

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – календар:

 • Пријављивање кандидата: 20. септембар 2021. од 11 до 13 часова
 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 20. септембра; жалбе на ранг листу могуће је поднети до 21. септембра 2021. у 12 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
 • Полагање пријемног испита: 22. септембар 2021.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 22. септембар 2021.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 23. септембар 2021. од 11 до 13 часова
 • Објављивање коначне ранг листе: 24. септембар 2021.
 • Упис примљених кандидата: 27. септембра 2021. (распоред уписа примљених кандидата биће објављен на сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид);
 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид);
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6000 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080

(сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука).

 • Потписану Изјаву о коришћењу података
 • Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији),

 ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
Славко Тадић – Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2015.

ИСТОРИЈА

 • Драгомир Бонџић, Коста Николић –Историја за III разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
 • Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 • Љиљана Николић, Босиљка Милић –Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић –Граматика српског језика за I, II, III и IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.
 • Иво Тартаља –Теорија књижевности, Завод за уџбенике, Београд, 2008. или новија издања.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мате Пижурица –Правопис српског језика, Матица Српска, Нови Сад, 2013.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

 

Related Posts