Вести

, , ,

Вредновање ваннаставних активности за школску 2020/21. годину – ОНЛАЈН ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Поштоване колегинице и колеге,

Комисија за вредновање ваннаставних активности студената Факултета упућује позив студентима Факултета политичких наука да од 23. новембра до 5. децембра 2021 године поднесу молбе за вредновање ваннаставних активности које су студенти Факултета обављали у току школске 2020/2021. године.

Молба са одговарајућим доказима попуњава се и предаје онлајн путем следећег линка: https://forms.gle/L3fRu1WrhFX8XUEo7

Докази треба да садрже опис активности, трајање и број часова утрошених на њено остваривање. Студенти не треба да достављају молбе за:

 • Ангажовање у органима и телима Универзитета у Београду и Факултета политичких наука
 • Волонтирање у ПР тиму Факултета политичких наука
 • Учешће у програмима које реализацију Центар за каријерни развој Факултета политичких наука

Напомена: Молбе не треба да достављају ни студенти/киње смера за социјалну политику и социјални рад који су доказе о волонтирању доставили стручним сарадницама са социјалног смера.

Комисија ће вредновати следеће ваннаставне активности студената:

 • ангажовање у раду органа и тела Универзитета у Београду и Факултета политичких наука;
 • учешће у различитим облицима научноистраживачког и стручног рада на Универзитету у Београду и Факултету политичких наука;
 • стручну праксу студената Факултета политичких наука која није предвиђена студијским програмом;
 • добровољни рад у локалној заједници;
 • такмичење на спортским манифестацијама;
 • учешће на националним и међународним такмичењима;
 • учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и конференција;
 • ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом;
 • запажено учешће у различитим облицима културних, уметничких и спортских активности при установама и организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду;
 • друго. (у ову категорију спадају и сви студенти/киње који су волонтирали током трајања епидемије Covid-19)

Related Posts