Вести

,

Позив за студенткиње и студенте за учешће у пројекту Mainstreaming Humanity in Western Balkans: From Education to Reconciliation (HUMAIN)

Циљ пројекта HUMAIN јесте да окупи студенткиње и студенте са Факултета политичких наука Универзитета у Београду (Србија), Хуманистичких студија Универзитета Доња Горица (Црна Гора) и Факултета политичких наука Универзитета у Сарајеву (Босна и Херцеговина) који ће кроз едукативне активности учити и промишљати о концепту хуманости са различитих аспеката међународног права: људских права, заштите избеглица и цивила током оружаних сукоба, механизама транзиционе правде и улоге релевантних међународних организација.

Централна активност на пројекту је учешће у шестодневном семинару који ће се одржати последње недеље септембра у Београду, на Факултету политичких наука. Додатне активности укључују групни рад у мешовитим тимовима уз помоћ ментора са циљем да свака група студената напише блог са освртом на концепт хуманости у регионалном контексту. Групни рад ће се одвијати онлајн, путем једномесечних састанака у периоду јул-новембар 2022. године.

Позив за учешће у овом пројекту отворен је за 5 студенткиња и студената основних и мастер студија Факултета политичких наука Универзитета у Београду који су мотивисани да кроз активно учешће на пројекту остваре нова знања, стекну корисне вештине и остваре сарадњу са колегама из региона.

Заинтересовани студенти треба да се пријаве на конкурс путем слања:

  • биографије (у којој ће јасно бити назначено на ком су степену студија на ФПН, на којој години и на ком смеру)
  • пропратног писма (које не треба да буде дуже од једне стране и треба да прикаже релевантно искуство и/или интересовање за бављење питањем хуманости са различитих аспеката међународног права као и кратак осврт на то како кандидат/киња разуме концепт хуманости у савременом свету)

Биографију и пропратно писмо треба послати као један PDF документ који је насловљен именом и презименом кандидата/киње. Адреса за слање пријаве је janja.simentic@fpn.bg.ac.rs, а рок за слање пријаве је 20. 6. 2022.

Пројекат је финансијски подржан од стране Фонда за Западни Балкан (Western Balkans Fund) и Факултета политичких наука Универзитета у Београду.

Контакт особа за додатна питања је Јања Симентић Поповић (janja.simentic@fpn.bg.ac.rs).

Related Posts