Вести

УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2022/23. ГОДИНЕ – ДРУГИ УПИСНИ РОК

У првом уписном року сва места за упис на основне академске студије су попуњена.

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује други уписни рок за:

 1. држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2021/22. године,
 2. стипендисте по пројекту Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“.

I Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2021/22. години могу да конкуришу за: 1 (једно) буџетско место одлуком Владе РС.

Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2021/2022. конкуришу у другом конкурсном року за упис у прву годину основних академских студија по претходно обављеној нострификацији школских сведочанстава и дипломе стечене у иностранству.

II Кандидати – стипендисти по пројекту Владе Републике Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“ морају имати потврду Министарства да је процес нострификације њихових средњошколских докумената у току (уписују се мимо квоте).

РАСПОРЕД – ДРУГИ УПИСНИ РОК 2022/23.

 • Пријављивање кандидата: 1. септембар 2022. од 11 до 13 часова
 • Објављивање листе са успехом кандидата из средње школе: 2. септембар 2022.
 • Полагање пријемног испита: 5. септембар 2022. у 9 часова
 • Објављивање резултата: 6. септембар 2022. после 14 часова на прелиминарној ранг листи
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 7. септембар 2022. од 10 до 11 часова
 • Објављивање коначне ранг листе: 8. септембар 2022.
 • Упис примљених кандидата: 9. септембар 2022. од 11 до 13 часова

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ИСТОРИЈА

Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Љиљана Николић, Босиљка Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

 

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид);
 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид);
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.
 • Потврду о завршеном поступку нострификације;
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита у износу од 6000 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080.

 

УПИС СТУДЕНАТА

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • један образац ШВ-20 (купује се у скриптарници),
 • индекс (купује се у скриптарници),
 • две исте фотографије (3,5 х 4,5), једну залепити на образац ШВ-20, а другу у индекс,
 • оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета: 840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената,

 • оригинал признаницу о уплати 5000,00 динара на жиро-рачун факултета:

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080; сврха уплате: административни трошкови првог уписа на студијски програм (урачунато осигурање за школску 2022/23.)

За додатна обавештења везана за пријемни испит и упис на прву годину основних академских студија можете се јавити сваког радног дана од 22. августа 2022. на телефонe 011/30 92 903 и 011/30 92 904.

Related Posts