Вести

Трећи дан IV Школе америчких студија

Трећег дана IV Школе америчких студија предавања су одржали проф. др Саша Мишић и проф. др Сања Данковић Степановић са Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Холи Зардус (Holly Zardus), aташе за културу Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији.

Професор др Саша Мишић говорио је на тему „Односи Југославије и САД у другој половини 1970-их“ и указао на то да нова епоха односа САД и Југославије почиње „Вашингтонском декларацијом“ из 1971. године. Он је објаснио да значај документа лежи у поштовању независности и државног суверенитета, као и економској сарадњи две стране потписница. „Џералд Форд, државни секретар, предочио је слику света суоченог са две велике силе, где није било места за учешће равноправних актера. Стање ствари у поретку није одговарало југословенској спољној политици, што је узрок промењеног југословенског положаја наспрам Америке“, изјавио је др Мишић. Он је додао да Југославија седамдесетих пролази кроз економску кризу, што Картерову администрацију наводи на размишљање о пост-титовом времену. Проф. Мишић указао је на свест о формирању солидног терена и идентификације структуре која ће одржати јединство Југославије.

„Јавна дипломатија Сједињених Америчких Држава“ била је тема аташеа Холи Зардус (Holly Zardus), која је навела да дипломатија подразумева циљеве и интересе земаља и њихових влада, које настоје да их интеракцијом и отвореном комуникацијом ускладе са другим земљама. Зардус указује на остваривање утицаја на перцепцију иностраних грађана о одређеној земљи, промовисање већег међусобног разумевања и истицање и заштиту националних интереса, као циљеве дипломатије. „Много је ефикасније остваривање циљева диломатије путем наратива, кроз приче са којима би се људи поистоветили и зближили“, рекла је Холи Зардус. Она је саопштила како је Хладни рат отворио простор у којем би јавна дипломатија формално искористила културу и информације у циљу свог руководства. Холи Зардус истакла је како су се књиге и библиотеке у том периоду показале као идеално средство у производњи и повећању приступа информацијама.

Треће предавање одржала је професорка др Сања Данковић Степановић на тему „Увод у право САД – правичност vs правна сигурност“, која је говорила о устројству и историјату правног система Сједињених Америчких Држава. Она је истакла да су карактеристична начела за америчко право слобода, подела и контрола власти, прагматизам америчког права, право на различитост, федерализам и индивидуализам. „Право на различитост je вредност, а не недостатак. Скуп тих различитости даје нову вредност и америчко друштво о томе, у много појавних облика, јасно говори“, саопштила је др Данковић Степановић. Она је наговестила битне карактеристике америчког правног поретка, попут значаја који има дистрибутивна правда. Професорка је навела равноправност судског система у америчком праву и одвојеност кривичног од парничног поступка, као истакнуте карактеристике правног система.

Related Posts