Вести

Одржана трибина ,,Психосоцијални рад са починиоцима кривичних дела“

Трибина на тему ,,Психосоцијални рад са починиоцима кривичних дела“, на којој су говориле специјалисткиња медицинске психологије и стални судски вештак за просторе бивше Југославије, Србију и иностранство Ана Најман и специјална педагошкиња из Казнено-поправног дома у Сремској Митровици Јелена Мочевић, одржана је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Ана Најман говорила је о свом радном искуству у Специјалној затворској болници. Она је појаснила структуру унутар затворске болнице и начин рада њених запослених – социјалних радника, психијатара, дефектолога и других. ,,У болницама је кључан тимски рад, за који социјални радници имају круцијалну улогу – они су спона између лечених лица, њихових породица или установа где су радили. Специјална затворска болница је један затворен систем у ком запослени морају изградити coping механизам уз схватање да раде са људима који су опасни по себе и околину“, нагласила је Ана Најман.

Јелена Мочевић осврнула се на степен ризика који носи рад са починиоцима у затвореном одељењу. Она је објаснила начин процене криминолошких, психолошких и социолошких аспеката личности и како се на основу те процене степенује ризик починиоца кривичних дела. „Постоје три одељења у Казнено-поправном дому: отворено, полуотворено и затворено, на која се распоређују починиоци кривичних дела, у зависности од процене стручњака. Главна разлика између одељења садржи се у тежини казне – отворена и полуотворена су флексибилнија, допуштају повремене изласке и посете, док код затворених тога нема“, предочила је педагошкиња Мочевић.

Модераторка трибине била је проф. др Јасна Вељковић са Факултета политичких наука Универзитета у београду.

Предавање је организовала проф. др Јасна Вељковић са сарадницом МА Сањом Полић Пенавић у оквиру предмета Социјални рад са групом на Основним академским студијама социјалне политике и социјалног рада.

Related Posts