Вести

Пријемни испит за упис на основне академске студије у школској 2023/24. години

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Универзитет у Београду – Факултет политичких наука ће у прву годину основних академских студија у школској 2023/2024. години примати 500 студенaта: 150 буџетских и 350 самофинансирајућих студената.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БУЏЕТ САМОФИН.
Основне академске студије политикологије 35 65
Основне академске међународне студије 35 105
Основне академске студије новинарства 50 110
Основне академске студијесоцијалне политике и социјалног рада 30 70
УКУПНО 150 350

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит који се састоји од јединственог теста знања за сваки студијски програм од 60 питања.

Сваки тачан одговор се бодује једним бодом.

Тест за студијске програме Основних академских студија политикологије и Основних академских међународних студија садржи:

  • 30 питања из предмета ИСТОРИЈА или СОЦИОЛОГИЈА (по избору кандидата)
  • 30 питања из опште информисаности

Тест за студијски програм Основних академских студија новинарства садржи:

  • 30 питања из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ или СОЦИОЛОГИЈА (по избору кандидата)
  • 30 питања из опште информисаности

Тест за студијски програм Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада садржи:

  • 30 питања из предмета ПСИХОЛОГИЈА или СОЦИОЛОГИЈА (по избору кандидата)
  • 30 питања из опште информисаности

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ИСТОРИЈА

Момчило Павловић, Ђорђе Ђурић – Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и IV разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2012. и каснија издања.

ПСИХОЛОГИЈА
Жарко Требјешанин  – Психологија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Љиљана Николић, Босиљка Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  IV разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012. или ранија издања.

СОЦИОЛОГИЈА
Група аутора, редакторка др Смиљка Томановић – Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

ОПШТА ИНФОРМИСАНОСТ

Више информација о тесту опште информисаности налази се на ЛИНКУ.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Факултет организује припремну наставу за полагање пријемног испита за све заинтересоване будуће студенте из свих студијских програма основних академских студија у два циклуса – март и јун. Детаљне информације у вези са садржајем и распоредом одржавања припремне наставе у марту биће објављене ускоро.

 

Related Posts