Вести

,

Пријава на конкурс, календар уписа и распоред полагања пријемног испита за упис на основне академске студије 2023/24. године

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Подношење докумената на конкурс – упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2023/24. години:

 • ОАС политикологије и ОА међународне студије – 21, 22. и  23. јун 2023. од до 12 и од 13 до 15 часоваСЛУШАОНИЦА 1
 • ОАС новинарства – 21, 22. и 23. јун 2023. од до 12 часоваАМФИТЕАТАР 
 • ОАС соц. политике и соц. рада – 21, 22. и 23. јун 2023.  од 13 до 15 часоваАМФИТЕАТАР 

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета),
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид),
 • Оригинал диплому о стеченом средњем образовању (на увид),
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе и оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању,
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080 (сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука)

Напомена: Кандидати који се пријављују за полагање пријемног испита за два студијска програма треба да изврше две уплате. Кандидати који се пријаве на два студијска програма могу да се пријаве на трећи и/или четврти бесплатно.

 • Потписану Изјаву о коришћењу података (образац изјаве кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета)
 • Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису рођени у Републици Србији)

Додатно: Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године достављају и изјаву да нису били уписани на прву годину у статусу студента који се финансира из буџета (обрасце свих изјава кандидати ће моћи да преузму у скриптарници факултета).

Подношење документације по Програму афирмативне мере

Кандидтати који желе да приликом уписа користе Програм афирмативне мере подносе захтев до 10. јуна 2023. године Универзитету у Београду преко Универзитетског центра за студенте са хендикепом. Детаљне информације се могу пронаћи овде:

Упис особа са инвалидитетом

Упис припадника ромске националне мањине

Кандидати, припрадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа који спроводи Министарство. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија. Детаљи о упису кандидата, припадника ромске националне мањине кроз Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине. Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и:

Ослобађање накнаде за полагање пријемног испита и административних трошкова уписа

КАЛЕНДАР УПИСА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2023/24. ГОДИНИ

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата: 21, 22. и 23. јун 2023.
 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 24. јуна; жалбе на ранг листу могуће је поднети до 25. јуна 2023. у 12 часова путем имејла: milos.vukcevic@fpn.bg.ac.rs
 • Полагање пријемног испита:  26. јун 2023.
 • Објављивање прелиминарне ранг листе: 28. јун 2023.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу 29. јун 2023.
 • Објављивање коначне ранг листе 30. јун 2023.
 • Упис примљених кандидата: од 4. јула 2023. (распоред уписа примљених кандидата по студијским програмима бићe објављен на огласној табли и сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 26. јуна 2023. године

 • Студијски програми: Основне академске студије политикологије и Основне академске међународне студије – понедељак, 26. јун 2023. у 9 часова
 • Студијски програм:  Основне академске студије новинарства – понедељак, 26. јун 2023. у 12 часова
 • Студијски програм: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада – понедељак, 26. јун 2023. у 15 часова

На полагање пријемног испита обавезно је понети важећу личну карту или пасош, потврду о пријему докумената за упис и хемијску оловку.

Долазак на пријемни испит је најкасније 10 минута пре почетка испита.

Релевантне информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија за школску 2023/2024. године можете добити искључиво од  Студентске службе Факултета политичких наука, канцеларија бр. 4 или путем телефона 011/3092 875 сваког радног дана од 11 до 13 часова.

Контакт особе:

Проф. др Наталија Перишић, natalija.perisic@fpn.bg.ac.rs

Јасминка Дозет, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs

Кристина Шмидлинг, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs

Related Posts