Вести

,

Конкурс за ,,Еко-менторе”

Пројекат ,,Еко-радионице” покренут је 2017. године, од стране омладинског еколошког удружења ЕcoHub са циљем пружања стручне праксе студентима факултета Универзитета у Београду.

Мисија пројекта је умрежавање младих, стицање практичног искуства и размена знања. Наша визија је ширење еколошког образовања и увођење екологије као обавезног предмета у основне школе у Србији.

Студенти ће кроз програм имати прилику да постану ,,Еко-ментори” и да кроз серију едукативних радионица, које ће држати ученицима одабраних основних школа у Београду, приближе значај екологије и заштите животне средине и учествују у грађењу будуће генерације одговорних и одрживих грађана.

Одабрани студенти ће радити у студентским групама сачињеним од по два члана. Свака студентска група ће имати координатора пројекта, чија улога је упућивање у све сегменте рада на пројекту и пружање координаторске помоћи све време трајања пројекта. Сваки Еко-ментор са својим партнером, у договору са координатором, имаће слободу креативног и интерактивног осмишљавања сваке радионице у оквиру унапред одређених наставних области које ће обрађивати са ученицима.

За ушешће на пројекту студенти добијају:

  • Ваннаставне ЕСПБ еквивалентне броју радних сати утрошених у оквиру пројекта, који ће бити наведени у додатку дипломи
  • Писмену потврду о завршеној пракси
  • Писмо препоруке на српском и енглеском језику намењено даљем усавршавању и градњи каријере

Почетак програма планиран је за средину марта 2023. године и траје до краја школске године, односно јуна 2023. године. Радионице се одржавају једном недељно, у једном додељеном одељењу једне основне школе.

РОК ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 30. ЈАНУАР У ПОНОЋ!

За додатне информације или питања о програму, пиши нам на office.ecohub@gmail.com.

Related Posts