Вести

,

Представљање Факултета политичких наука на Сајму високошколских установа у Смедереву

Факултет политичких наука Универзитета у Београду представио се на Сајму високошколских установа у Економско-трговинској школи у Смедереву, у суботу, 25. марта 2023. године.

Средњошколце су са студијама на Факултету политичких наука, пријемним испитом, општим условима уписа, као и ваннаставним активностима и могућностима током студирања, упознале колегинице и колега из Студентског парламента ФПН-а.

Related Posts