Вести

,

Конкурс за учешће у програму универзитетске радне праксе – БГ ПРАКСА 2023 – подсетник

Универзитет у Београду и Градска управа Града Београда расписују Конкурс за учешће у програму универзитетске радне праксе у градској управи, у јавним предузећима, у установама културе и у градским општинама Града Београда.

Позивају се студенти завршних година са следећих високошколских установа да се пријаве за програм тромесечне радне праксе уз менторску подршку:

Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Биолошки факултет Универзитета у Београду
Географски факултет Универзитета у Београду
Грађевински факултет Универзитета у Београду
Економски факултет Универзитета у Београду
Електротехнички факултет Универзитета у Београду
Математички факултет Универзитета у Београду
Машински факултет Универзитета у Београду
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
Правни факултет Универзитета у Београду
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
Учитељски факултет Универзитета у Београду
Факултет безбедности Универзитета у Београду
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Филозофски факултет Универзитета у Београду
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Факултет организационих наука Универзитета у Београду
Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
Хемијски факултет Универзитета у Београду
Шумарски факултет Универзитета у Београду

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове, и то:

  • да је држављанин Републике Србије
  • да је студент академских студија на једном од факултета у саставу Универзитета у Београду наведених у конкурсу
  • да није у радном односу.

Пријављивање се обавља искључиво електронским путем.

За пријаву на овај конкурс потребно је припремити скенирана документа и укључити их у електронски формулар – пријаву:

– уверење о студирању (обавезно)
– фотографију (опционо)

Кандидати који уђу у ужи избор биће у обавези да доставе оригиналну документацију на увид.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 7. мај 2023.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Почетак праксе планиран је за 1. 7. 2023.

Следи преглед отворених позиција према институцијама учесницима у програму: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa-konkurs-2023

Related Posts