Информатика

Силабус:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 5 изборни 0+3 4 2009.
Основне академске студије новинарства 3 изборни 0+3 2 2009.
Основне академске студије међународне политике 3 изборни 0+3 4 2009.
Основне академске студије новинарства 2 обавезан 2+1 4 2015.
Course Information

Related Courses