Немачки језик II

Силабус:

2022.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 3 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске политиколошке студије 4 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије новинарства 3 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије новинарства 4 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије међународне политике 3 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије међународне политике 4 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 3 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 4 изборни 2+0 2 2009.
Основне академске студије политикологије 3 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске студије политикологије 4 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске међународне студије 3 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске међународне студије 4 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске студије новинарства 3 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске студије новинарства 4 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 3 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 4 изборни 0+2 2 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 3 изборни 2+0 0 2022.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 4 изборни 2+0 4 2022.
Основне академске студије политикологије 3 изборни 2+0 0 2022.
Основне академске студије политикологије 4 изборни 2+0 4 2022.
Основне академске међународне студије 3 изборни 2+0 0 2022.
Основне академске међународне студије 4 изборни 2+0 4 2022.
Основне академске студије новинарства 3 изборни 2+0 0 2022.
Основне академске студије новинарства 4 изборни 2+0 4 2022.

Course Information

Related Courses