Социјална и политичка екологија

Силабус:

2009.

2015.

2022.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске политиколошке студије 8 обавезан 4+0 6 2009.
Основне академске студије новинарства 8 изборни 4+0 6 2009.
Основне академске студије политикологије 8 обавезан 4+0 6 2015.
Основне академске студије новинарства 8 изборни 4+0 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 4 изборни 4+0 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 6 изборни 2+2 6 2022.
Основне академске студије политикологије 8 изборни 2+2 6 2022.
Основне академске студије новинарства 8 изборни 2+2 6 2022.
Course Information

Related Courses