Ивана Дамњановић

ванредни професор др

Образовање

 • Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију, 2000, Факултет политичких наука
 • Специјалиста за контратероризам и организовани криминал, 2005, Факултет политичких наука
 • Магистар политичких наука, 2006, Факултет политичких наука
 • Доктор политичких наука, 2013, Факултет политичких наука

 

Претходна запослења

 •  2002-2007, асистент приправник, Факултет политичких наука
 •  2007-2013,  асистент, Факултет политичких наука

 

Важнији објављени радови

 • Демократизација: могућности и ограничења, Удружење „Наука и друштво“ Србије, Београд, 2012
 • “Технолошке и демократске иновације – комплементарни или супротни процеси”, Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, Факултет Политичких наука, Београд, 2015, стр. 99-110
 • “ОЕБС и регулатива у области технологије”, Четрдесет година од потписивања хелсиншког завршног акта, Институт за упоредно право, Београд, 2015, стр. 135-148
 • ”Тероризам и технологија”, Тероризам као глобална претња, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад/Центар за безбедносне студије, Београд, 2012, стр. 340-352
 • Polity Without Politics? Artificial Intelligence Versus Democracy: Lessons From Neal Asher’s Polity Universe, Bulletin of Science, Technology & Society 0270467615623877, first published on December 27, 2015 as doi:10.1177/0270467615623877
 • Технологија између утопије и дистопије, Годишњак ФПН, Година VIII, Број 11, Јун 2014, стр. 9-22
 • Држава и технологија, Српска политичка мисао, год. 20, вол. 41, бр. 3/2013, стр. 113-128
 • Знање је моћ: идеја прогреса у историји политичке мисли, Годишњак ФПН, Година VII, Број 9, Јун 2013, стр. 9-13
 • Електронска демократија (е-демоцрацy) као могућност демократизације, Српска политичка мисао, бр. 1, стр. 85-97, 2009
 • Постоји ли сајбертероризам?, Политичка ревија, вол. 8, бр. 1, стр. 237-253, 2009

 

Важнији истраживачки пројекти

 • “Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту” финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије
 • “Ставови политичких партија у политичком систему Србије према религији и верским заједницама” финансиран од стране Министарства просвете и науке Републике Србије

 

Чланство у професионалним (стручним) организацијама

 • Society for Social Study of Science (4S)
 • European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
 • Society for Philosophy and Technology (SPT)
Ивана Дамњановић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught