Политички систем Србије

Силабус:

2009.

2015.

2022

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 3 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске политиколошке студије 3 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске студије новинарства 3 изборни 4+1 8 2009.
Основне академске студије међународне политике 3 обавезан 4+1 8 2009.
Основне академске студије новинарства 3 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске међународне студије 3 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 3 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске студије политикологије 3 обавезан 3+1 6 2015.
Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада 3 обавезан 3+1 6 2022.
Основне академске студије политикологије 3 обавезан 3+1 6 2022.
Основне академске међународне студије 3 обавезан 3+1 6 2022.
Основне академске студије новинарства 3 изборни 3+1 6 2022.

Related Courses