Зоран Кинђић

редовни професор др

Образовање 

 • 2004. – докторат, Филозофски факултет, Београд
 • 1993. – магистратура, Филозофски факултет, Београд
 • 1987. – Филозофски факултет, Београд (група: Филозофија)

Кретање у каријери

 • 1994. – Факултет политичких наука, Београд, асистент
 • 1989. – Факултет политичких наука, Београд, асистент-приправник
 • 1988. – Дом за децу без родитељског старања “Споменак”, Панчево

Најважније објављене књиге

 1. Проблем неидентичног у филозофији Теодора Адорна, “Мали Немо”, Панчево 2006, ISBN 86-83453-64-2

Учешће у истраживачким пројектима 

 • 1998-2003. – “Филозофија између Истока и Запада”, САНУ
 • 1996-99. – “Историја филозофије”, Институт за филозофију, Београд
 • 1991-95. – “Савремена филозофија”, Институт за филозофију, Београд

Знање страног језика

 • немачки – п,
 • енглески – п

Објављени чланци

 1. “Мимезис постварења”, Филозофија и друштво, 1/2006.
 2. “Егзистенцијална комуникација”, Свеске, бр. 75, 2005.
 3. “Кантово схватање ума”, Филозофија и друштво, бр. XXВ, 2005.
 4. “Дијалог и его”, Свеске, бр. 67, 2003.
 5. “Проблем изворног искуства у филозофији Теодора Адорна”, Филозофски годишњак бр. 13, 2000.
 6. “Проблем ненасиља”, Свеске бр. 50, 1999.
 7. “О Сократовој изреци ‘Знам да ништа не знам’ “, Свеске бр. 47, 1999.
 8. “Хајдегерова фигура четворства у контексту проблема центризма”, Филозофски годишњак бр. 6, 1993.
 9. “Хајдегерова критика антропоцентризма”, Гледишта 5-6/1989.
 10. “Фромова реафирмација хуманизма”, Идеје 3-4/1989.
 11. “Брехтово позориште револуције”, Идеје 6/1988.
 12. “Ангажман у драмама Жан-Пол Сартра”, Идеје 6/1988.

Одликовања и награде

 • 1987. – Октобарска награда града Београда (студентска – најбољи дипломски рад)
Зоран Кинђић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught