Еколошка политика

Опис и режим студија:

Дипломске академске студије Еколошка политика омогућавају студентима да истраже велики број политичких питања која су настала као последица савремених еколошких проблема. Са становишта институција, како политичке и економске структуре реагују на еколошке проблеме, као и како би њихови одговори и реакције могли да буду ефикаснији у смислу заштите животне средине. Концепцијски, како различити теоретичари, као и различите теорије, разумевају еколошку проблематику, као и шта различите идеологије могу да понуде еколошкој политици. Социолошки, шта покреће, одржава и мотивише еколошке покрете и друге политичке организације које се баве заштитом животне средине да приступају решавању еколошких проблема. Политички, како се формулише, креира и остварује еколошка политика на националном али и на регионалном и међународном нивоу.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру поред обавезних предмета (Екологија друштво и политика и Савремена еколошка политика и одрживи развој) студенти могу да бирају и следеће дисциплине: Еколошка филозофија и етика, Еколошко право и еколошки стандарди, Еколошки диверзитет, Анализе јавних политика, Глобализација и савремено друштво. У другом семестру  студенти, осим обавезног предмета Еколошка политика Србије,слушају и следеће изборне предмете: Екологија и економија, Еколошка безбедност, Политички живот Србије и Конфликти и политичке стратегије промена. На крају студија, студент пријављује, ради на изради мастер рада и јавно брани мастер рад.

Списак наставника:

Руководилац мастер студија Еколошка политика је проф. др Дарко Надић, секретар мастер студија Еколошка политика је Марко Вујић.

Предавачи: проф. др Вукашин Павловић, проф. др Дарко Надић, проф. др Зоран Кинђић, проф. др Дејан Миленковић, проф. др Ивица Радовић, проф. др Снежана Ђорђевић, проф. др Славиша Орловић, проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Вера Арежина, проф. др Петар Ђукић, проф. др Весна Милојевић, као и стручни предавачи из Министарства за пољопривреду и животну средину Републике Србије, Завода за заштиту природе Републике Србије и Градског секретаријата за животну средину (Београд).

Начин полагања пријемног испита, неопходна литература и контакт емаил адресе за додатне информације

Детаљније и потпуне информације око самог мастера, пријемног испита је могуће наћи на wеб страници Факултета политичких наука и преко друштвених мрежа

Пријемни испит је у форми интервјуа, односно, разговора са пријемном комисијом. 

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријављени кандидати биће лично обавештени од стране руководиоца мастер програма од свом термину интервјуа и то телефонским путем и путем ел-поште.

Комисија у саставу:

  • Проф. др Дарко Надић
  • МА Марко Вујић

Е-маил контакти:

проф. др Дарко Надић, e-mail: darko.nadic@fpn.bg.ac.rs

Марко Вујић, e-mail: marko.vujic@fpn.bg.ac.rs

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремене социоеколошке теорије 1 обавезан 2+1 6
Савремена еколошка политика и одрживи развој 1 обавезан 3 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Еколошка филозофија и етика 1 изборни 2+1 6
Еколошко право и еколошки стандарди 1 изборни 2+1 6
Анализе јавних политика 1 изборни 2+1 6
Глобализација и савремено друштво 1 изборни 2+1 6
Односи с јавношћу у еколошкој политици 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Еколошка политика Србије 2 обавезан 2+1 6
Изборни блок 2 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички живот Србије 2 изборни 2+1 6
Екологија и економија 2 изборни 3 6
Екологија и друштво 2 изборни 1+2 6
Еколошки диверзитет 2 изборни 3 6
Еколошка безбедност 2 изборни 2+1 6