Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике

Комисија у саставу

Студијски програм акредитован је 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ  СТАТУС  ЧАСОВИ  ЕСПБ 
Јавне услуге и локални економски развој  Обавезни  2+1+1+0  6 
Стручна пракса  Обавезни  0+0+0+6  3 
Припрема за завршни рад  Обавезни  0+0+4+0  3 
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 1 (бира се 18 ЕСПБ) 
Анализе јавних политика  Изборни  2+1+1+0  6 
Управљање људским ресурсима  Изборни  2+1+1+0  6 
Управљање локалним буџетом и финансијама  Изборни  2+1+1+0  6 
Одлучивање у јавном сектору  Изборни  2+1+1+0  6 
Политика доступности правде за грађане  Изборни  2+1+1+0  6 
Еколошка политика Србије  Изборни  2+1+1+0  6 
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
Нова јавна управа  Обавезни  2+1+1+0  6 
Завршни рад  Обавезни  0+0+8+1  12 
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ БЛОК 2 (бира се 12 ЕСПБ) 
Политика образовања, технолошког и одрживог развоја  Изборни  2+1+1+0  6 
Здравствена и социјална политика  Изборни  2+1+1+0  6 
Политика просторног планирања, градње и стамбена политика  Изборни  2+1+1+0  6 
Цивилно друштво и грађански активизам  Изборни  2+1+1+0  6 

 

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: