Политичко насиље и држава

Студијски програм акредитован је 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Теорија и пракса преврата обавезан 2+1+1+0 6
Стручна пракса обавезан 0+0+0+6 3
Припрема за завршни рад обавезан 0+0+4+0 3
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 4)
Методолошка припрема за мастер рад изборни 2+1+1+0 6
Савремена еколошка политика и одрживи развој изборни 2+1+1+0 6
Политички системи земаља у развоју изборни 2+1+1+0 6
Интернет, криминал и насиље изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Тероризам и антитероризам обавезан 2+1+1+0 6
Завршни рад – изарада и одбрана  обавезан 0+0+8+1 12
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 4)
Теорије и политике правде изборни 2+1+1+0 6
Геополитика и геоекономија изборни 2+1+1+0 6
Цивилно друштво и грађански активизам изборни 2+1+1+0 6
Религија и демократија изборни 2+1+1+0 6

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: