Политичко насиље и држава

Модул „Политичко насиље и држава“ се по свом садржају наставља на дипломске студије на Факултету политичких наука, омогућавајући онима који их заврше, као и студентима сродних факултета друштвених наука да наставе усавршавање и специјализују своје знање у области односа државе и политичког насиља. Студијски програм садржи предмете теоријско-методолошког, научно-стручног и стручно-апликативног карактера, који се односе на стицање напредних знања из области прооучавања политичког насиља и државе. Програм у оквиру изучавања сваке дисциплине садржи и продубљене теоријско-методолошке основе, али и практичне аспекте истраживања феномена из ове области, најзначајнијих проблема и могућности разумевања и прилагођавања друштвеним променама које се збивају у оквирима нашег и светског друштва.

Предавачи:

др Драган Симеуновић, редовни професор на Факултету политичких наука у Београду;
др Драгана Митровић, редовни професор на Факултету политичких наука у Београду;
др Зоран Крстић, редовни професор на Факултету политичких наука у Београду;
др Зоран Стојиљковић, ванредни професор на Факултету политичких наука у Београду;
др Душан Павловић, ванредни професор на Факултету политичких наука у Београду;
др Ђорђе Павићевић, ванредни професор на Факултету политичких наука у Београду;
др Радомир Милашиновић, редовни професор на Факултету безбедности у Београду;
др Зоран Кековић, редовни професор на Факултету безбедности у Београду;
др Ивана Дамњановић, доцент на Факултету политичких наука у Београду;
Начин полагања пријемног испита:

Пријемни испит полажу сви кандидати који су завршили Факултет политичких наука – сви смерови, или неки други факултет друштвених наука. Пријемни испит је усмени, и обухвата разговор сваког кандидата са пријемном комисијом. Разговор се односи на знања стечена у претходном школовању, као и на академска интересовања кандидата.

Коначна ранг листа објављује се након обављених разговора са кандидатима.
Термини разговора са кандидатима: ____. октобар _____ у ____часова

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија и пракса преврата 1 обавезан 2+1 6
Демократија и насиље 1 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Регулација екстремно опасних појава 1 изборни 2+1 6
Политички системи Латинске Америке 1 изборни 2+1 6
Употреба Интернета у криминалнo-политичке сврхе 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Тероризам и антитероризам 2 обавезан 2+1 6
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 12 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија јавног избора 2 изборни 2+1 6
Теорије и политике правде 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 изборни 2+1 6