Политиколошке студије религије

Опис и структура студија

Међу научницима је дуго времена преовладавао готово општеприхваћени консензус да ће религија – услед процеса модернизације, научног и технолошког развоја и свеукупног друштвеној прогреса – изгубити свој друштвени и политички утицај. Међутим, у пракси се то није десило. Уколико посматрамо и анализирамо догађаје као што су, рецимо, Иранска исламска револуција из 1979., раст верског фундаментализма у САД, догађаје од 11. септембра 2001., експлозију верског насиља у местима као што су Индија, Либан или Босна и Херцеговина, настанак и ширење верских милитантних група као што су Ал Каида, Боко Харам или ИСИС, улогу верских актера у процесима демократизације у Латинској Америци, Африци, Азији или Источној Европи – видећемо да су религија и верски актери и даље веома важни политички актери у светској политици.

Управо из горе наведених разлога, мастер академске студије „Политиколошке студије религије“ организоване су у правцу истраживања, објашњавања и критичког анализирања односа између религије и политике на локалном, регионалном и светском нивоу. У оквиру мастер програма бавимо се питањима како религија утиче на политику, али и зашто су религија и политика практично неодвојиве.

Јасно и прецизно профилисање овог мастер програма нуди својим полазницима добру позицију на тржишту рада, како у државном тако и у приватном сектору. Различите способности које успешни полазници овог програма стекну (од теоријских знања до практичних вештина) чине их јасно профилисаним, компетитивним и спремним да одговоре различитим изазовима и захтевима у свом будућем раду. Поред тога, држава је препознала вредност овог програма и од јануара 2021. сви мастер политиколози, са завршеним мастер студијама Политиколошке студије религије и претходно завршеним основним академским студијама политикологије, могу да изводе наставу на предмету “Религије и цивилизације” који је уведен у наставни план гимназија у Републици Србији.

Курикулим студијског програма састоји се од два семестра и укупно 60 ЕСПБ. Како је област политикологије религије по својој природи мултидисциплинарна, курикулум студијског програма одсликава ту мултидисциплинарност, док у исто време представља једну заокружену и усаглашену целину. У првом семестру обавезан предмет је “Политичка учења великих религија”, а у другом “Религија и демократија”. Остали предмети су организовани у два изборна блока који нуде широке могућности, а све у циљу које ће задовољити ваше истраживачке преференције. Из првог изборног блока бирају се три предмета (од понуђених шест), а из другог изборног блока два (од четири).

На крају студија, студент је у обавези да пријави, напише и одбрани мастер рад.

Студијски програм акредитован је 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Политичка учења великих религија обавезан 2+1+1+0 6
Стручна пракса обавезан 0+0+0+6 3
Припрема за завршни рад обавезан 0+0+4+0 3
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 3 од 6)
Религија и савремени свет изборни 2+1+1+0 6
Увод у компаративна истраживања изборни 2+1+1+0 6
Политички системи земаља у развоју изборни 2+1+1+0 6
Медијске слике и религија изборни 2+1+1+0 6
Религија и социјална политика изборни 2+1+1+0 6
Религија и морал изборни 2+1+1+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Религија и демократија обавезан 2+1+1+0 6
Завршни рад – изарада и одбрана  обавезан 0+0+8+1 12
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 2 од 4)
Религијски фундаментализам и екстремизам изборни 2+1+1+0 6
Религија у функцији разрешавања социјалних проблема у свету изборни 2+1+1+0 6
Православно богословље и политика изборни 2+1+1+0 6
Цивилно друштво и грађански активизам изборни 2+1+1+0 6

Списак наставника и сарадника

Идејни творац и оснивач студијског програма је проф. др Мирољуб Јевтић. Након његовог ступања на место амбасадора Републике Србије у Демократској Републици Конго 2021. године, руководилац студија је доц. др Марко Вековић.

Остали наставници ангажовани на овом студијском програму су: проф. др Зоран Стојиљковић (ФПН), проф. др Зоран Крстић (ФПН), проф. др Зоран Кинђић (ФПН), проф. др Душан Спасојевић (ФПН), проф. др Зоран Јевтовић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу), проф. др Растко Јовић (Православни богословски факултет Универзитета у Београду), проф. др Милан Петричковић (ФПН), доц. др Сузана Михајловић-Бабић (ФПН), доц. др Јелена Лончар (ФПН), доц. др Стефан Сурлић (ФПН), сарадница Дуња Аранђеловић.

Отворена врата и контакт

Консултације у вези са студијским програмом одржаваће се сваког радног дана у термину 13:00 – 14:00ч у кабинету 115/III на Факултету политичких наука, почев од 29. августа 2022.

За организовање консултација у неком другом термину, уживо или путем Zoom-а, консултујте се доц. др Марком Вековићем путем мејла.

За сва питања у вези са студијским програмом обратите се мејлом доц. др Марку Вековићу (marko.vekovic@fpn.bg.ac.rs), или проф. др Мирољубу Јевтићу (miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs).

Услови за упис на студијски програм и пријемни испит

У прву годину студијског програма може се уписати лице које је завршило основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Такође, у прву годину може се уписати и лице које је завршило интергрисане студије, односне мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ.

Пријемни испит за упис на мастер студије организован је у форми интервјуа са трочланом Комисијом. Комисија за упис је: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Зоран Крстић и доц. др Марко Вековић.

Пријављени кандидати и кандидаткиње ће бити рангирани у складу са прописима и процедурама које користи Факулет политичких наука УБ. Међутим, за упис на овај студијски програм Комисија у оквиру интервјуа посебно обраћа пажњу на истраживачке преференције кандидата и кандидаткиња, њихова академска интересовања, а нарочито на професионалне планове и како ће им баш овај програм помоћи у њиховом испуњењу. Поред тога, Комисија детаљно анализира списак положених испита, са посебним фокусом на то да ли су кандидати у оквиру претходног нивоа студија полагали испите из шире области религије и политике, да ли имају објављене радове, и сл.

Термин пријемног испита и разговора са кандидатима за упис у 2022/23. годину ће бити накнадно објављен на сајту.

Open Zoom – онлајн отворена врата мастер програма:

  • 27. септембар 2022. године, од 17.30 до 18.30 часова 
Marko Vekovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: MAS Politikološke studije religije
Time: Sep 27, 2022 05:30 PM Europe/Podgorica
Meeting ID: 960 2002 2363
Passcode: 363248

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: