Политиколошке студије религије

Опис и структура студија

Међу научницима је дуго времена преовладавао готово општеприхваћени консензус да ће религија, услед процеса модернизације, научног и технолошког развоја и свеукупног друштвеној прогреса – изгубити свој друштвени и политички утицај. Међутим, у пракси се то није десило. Уколико посматрамо и анализирамо догађаје као што су, рецимо, Иранска исламска револуција из 1979., раст верског фундаментализма у САД, догађаје од 11. септембра 2001., експлозију верског насиља у местима као што су Индија, Либан или Босна и Херцеговина, настанак и ширење верских милитантних група као што су Ал Каида, Боко Харам или ИСИС, улогу верских актера у процесима демократизације у Латинској Америци, Африци, Азији или Источној Европи – видећемо да су религија и верски актери и даље веома важни политички актери у светској политици.

Управо из горе наведених разлога, мастер академске студије Политиколошке студије религије организоване су у правцу истраживања, објашњавања и критичког анализирања односа између религије и политике на локалном, регионалном и светском нивоу. У оквиру мастер програма бавимо се питањима како религија утиче на политику, али и зашто су религија и политика практично неодвојиве. Мастер академске студије Политиколошке студије религије прве су студије такве врсте у Европи, које су акредитоване 2015. године.

Јасно и прецизно профилисасање овог мастер програма нуди својим полазницима добру позицију на тржишту рада, како у државном тако и у приватном сектору. Различите способности које успешни полазници овог програма стекну (од теоријски знања до практичних вештина) чине их јасно профилисаним, компетитивним и спремним да одговоре различитим изазовима и захтевима у свом будућем раду. Поред тога, држава је препознала вредност овог програма и од јануара 2021. сви мастер политиколози, са завршеним мастер студијама Политиколошке студије религије и претходно завршеним основним академским студијама политикологије, могу да се пријаве на конкурс и изводе наставу на предмету “Религије и цивилизације”, који је уведен у наставни план гимназија у Републици Србији.

Курикулим студијског програма састоји се од два семестра и укупно 60 ЕСПБ. Како је област политикологије религије по својој природи мултидисциплинарна, курикулум студијског програма одсликава ту мултидисциплинарност и у исто време представља једну заокружену и усаглашену целину. У првом семестру обавезан предмет је “Политичка учења великих религија”, а у другом “Религија и социјална политика”. Остали предмети су организовани у два изборна блока из којих се бира по три предмета, и који нуде широке могућности које ће задовољити ваше истраживачке преференције.

На крају студија, студент је у обавези да пријави, напише и одбрани мастер рад.

Списак наставника

Идејни творац и оснивач студијског програма је проф. др Мирољуб Јевтић. Руководилац програма је доц. др Марко Вековић.

Наставници: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Милан Петричковић, проф. др Драган Веселинов, проф. др Драгана Митровић, проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Душан Спасојевић, проф. др Вера Арежина, доц. др Јелена Лончар, доц. др Марко Тмушић, и доц. др Марко Вековић. У настави су ангажовани и асистент Стефан Сурлић и сарадница Дуња Аранђеловић.

Начин полагања пријемног испита, неопходна литература и контакт емаил за додатна обавештења

Пријемни испит за упис на мастер студије организован је у форми интервјуа са трочланом Комисијом. Комисија за успис је: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Зоран Крстић и доц. др Марко Вековић.

Пријављени кандидати и кандидаткиње ће бити рангирани у складу са прописима и процедурама које користи Факулет политичких наука УБ. Међутим, за упис на овај студијски програм Комисија у оквиру интервјуа посебно обраћа пажњу на истраживачке преференције кандидата и кандидаткиња, њихова интересовања, а нарочито на професионалне планове и како ће им баш овај програм помоћи у њиховом испуњењу у будућности. Поред тога, Комисија детаљно анализира списак положених испита, тј. предзнање, из шире области односа религије и политике у оквиру основних студија, објављене радове (ако их има), и сл. који се додатно бодују.

 

У прву годину студијског програма може се уписати лице које је завршило основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лице које је завршило основне студије у четворогодишњем трајању по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Такође, у прву годину може се уписати и лице које је завршило интергрисане студије, односне мастер академске студије, остваривши 300 ЕСПБ.

Литература за упознавање са приступом који се користи у оквиру програма Политиколошке студије религије је: Мирољуб Јевтић, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.

Термин пријемног испита и разговора са кандидатима ће бити накнадно објављен.

Контакт

За сва питања у вези са студијским програмом обратите се мејлом проф. др Мирољубу Јевтићу (miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs) и/ли доц. др Марку Вековићу (marko.vekovic@fpn.bg.ac.rs).

Консултације у вези са студијским програмом одржавају се сваког радног дана у термину 12:00 – 13:00ч у кабинету 115/III на Факултету политичких наука УБ, почев од 30. августа 2021.

За организоавње консултација у неком другом термину, уживо или путем Zoom-а, консултујте се доц. др Марком Вековићем путем мејла.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка учења великих религија 1 обавезан 2+2 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Религија и савремени свет 1 изборни 2+1 6
Економске идеологије савремених верских система 1 изборни 2+1 6
Анализа верских конфликата 1 изборни 2+1 6
Политички системи Латинске Америке 1 изборни 2+1 6
Политичке религије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 4
Религија и социјална политика 2 обавезан 2+1 6
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Религија у функцији разрешавања социјалних проблема у свету 2 изборни 2+1 6
Религијски фундаментализам и екстремизам 2 изборни 2+2 6
Демократизација и религија 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 изборни 2+1 6