Политиколошке студије религије

Опис и режим студија 

Мастер академске студије Политиколошке студије религије прве су студије такве врсте у Европи.  Студенти ће имати прилике да стекну теоријска и практична знања о следећим темама: Шта је  џихад, како настаје, како се води, када и како може и да ли уопште може да престане; Шта је исламска држава, како настаје, шта јој је идеолошка основа, где су јој границе, ко јој чини базу на Балкану; Шта су верски фундаментализам и тероризам; Како различита религијска учења утичу на остваривање европских интеграција; Како религија утиче на социјалну политику, економију, процес демократизације, на међурелигијски дијалог. Студенти ће бити обучени како да анализирају верске конфликте и да схвате улогу религије у савременим међународним односима.

Студије су организоване у два семестра. У првом семестру обавезан предмет је Политичка учења великих религија, а у другом Религија и социјална политика. Поред тога студенти су обавезни да у сваком семестру слушају и положе по три предмета по своме избору. У изборне предмете спадају: Конфликти и дијалог; Политички системи Латинске Америке; Политичке религије, Религија у функцији решавања социјалних проблема у свету; Геополитика и геоекономија; Аналаиза верских конфликата; Демократизација и религија; Економске идеологије савремених верских система; Религије и савремени свет; Религијски фундаментализам и екстремизам.

На  крају студија студент је у обавези да  пријави, напише и одбрани мастер рад.

Списак наставника:

Руководилац мастер смера Политиколошке студије религије је проф. др Мирољуб Јевтић.

Секретар смера је доц.др Марко Вековић.

Предавачи: проф. др Мирољуб Јевтић, проф. др Драгослав Кочовић, проф. др Драган Веселинов, проф. др Драгана Митровић, проф. др Зоран Стојиљковић, проф. др Зоран Крстић, проф. др Иван  Радосављевић, доц. др Вера Арежина и доц.др Марко Вековић.

Начин полагања пријемног испита, неопходна литература и контакт емаил за додатна обавештења:

Разговор са комисијом на основу књиге Мирољуб Јевтић, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.

Термин пријемног разговора је ___ октобар 2019. године у ____ часова

E-мејл контакт:

Проф. др Мирољуб Јевтић, имејл: miroljub.jevtic@fpn.bg.ac.rs
Доц.др Марко Вековић, имејл: marko.vekovic@fpn.bg.ac.rs

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка учења великих религија 1 обавезан 2+2 6
Студијски истраживачки рад 1 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Религија и савремени свет 1 изборни 2+1 6
Економске идеологије савремених верских система 1 изборни 2+1 6
Анализа верских конфликата 1 изборни 2+1 6
Политички системи Латинске Америке 1 изборни 2+1 6
Политичке религије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад 2 2 обавезан 4
Религија и социјална политика 2 обавезан 2+1 6
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се најмање 18 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Религија у функцији разрешавања социјалних проблема у свету 2 изборни 2+1 6
Религијски фундаментализам и екстремизам 2 изборни 2+2 6
Демократизација и религија 2 изборни 2+1 6
Геополитика и геоекономија 2 изборни 2+1 6
Конфликти и дијалог – цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 2 изборни 2+1 6