Студије социјалног рада

Master akademske studije SOCIJALNOG RADA-page-001

Master akademske studije SOCIJALNOG RADA-page-002

На двосеместралним мастер студијама социјалног рада надграђују се и продубљују теоријска и практична знања стечена на основним четворогодишњим студијама социјалног рада. То дипломираним студентима и искусним професионалцима пружа могућност да даље развијају своје вештине, знања и њихову критичку примену у разноврсним областима социјалног рада.

Програм садржи четири обавезна курса који се баве теоријским и практичним аспектима рада са породицом, појединцима, групама и заједницама, вођења случаја, супервизије и менаџмента социјалног рада на нивоу заснивања и управљања социјалним службама и услугама.

Изборни предмети организовани у три изборна блока и дају прилику за потпуније упознавање са истраживањем друштвених појава и социјалних проблема, могућности друштвених промена и ефеката практичног рада. Један део изборних предмета је оријентисан на проучавање групне динамике и процеса и апликативне дисциплине од значаја за социјални рад као што је медијација и антисоцијално понашање. Ту су и дисциплине из области глобализације, миграција, социјалне политике, теорије правде и студија рода.

Обавезан део студија је завршни дипломски – мастер рад којим се потврђује способност кандидата за критичку примену стечених научних и стручних сазнања у непосредној и истраживачко-аналитичкој пракси.

Списак наставника

Руководилац мастер студија социјалног рада је проф. др Невенка Жегарац.

Предавачи: проф. др Невенка Жегарац, проф. др Мирослав Бркић, проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, проф. др Милан Петричкович, проф. др Јасна Хрнчић,  проф. др Мира Лакићевић, проф. др Ана Чекеревац, проф. др Ђорђе Павићевић, проф. др Даша Духачек, доц. др Јасна Вељковић, доц. др Наталија Перишић.

Термин пријемног испита за 2020/21. годину је 08.10.2020. године у  10:00 часова.

Услови за упис: завршене четворогодишње студије социјалног рада и социјалне политике или четворогодишње студије социјалног рада. Предност имају кандидати који су ангажовани у непосредној пракси, и са већом просечном оценом на основним студијама. Разговор са комисијом током пријема је усмерен на процену мотивације и услова за менторску и супервизијску подршку кандидатима у непосредној пракси.

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Вођење случаја у социјалном раду 1 обавезан 2+2 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Менаџмент социјалног рада 1 обавезан 2+2 6
Изборни блок 1 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политике родне равноправности 1 изборни 2+2 6
Антисоцијално понашање 1 изборни 3+1 6
Миграциона политика 1 изборни 2+2 6
Изборни блок 2 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Мултикултурални социјални рад и антидискриминативне политике и праксе 1 изборни 2+2 6
Анализе социјалних политика 1 изборни 3+1 6
Групна динамика и процеси 1 изборни 2+2 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Супервизија у социјалном раду 2 обавезан 3+1 6
Теоријско методолошке основе социјалног рада са породицом 2 обавезан 3+1 6
Завршни рад 2 обавезан 12
Изборни блок 3 (бира се 6 ЕСПБ)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у медијацију 2 изборни 3+1 6
Глобализација и социјална политика 2 изборни 3+1 6
Истраживање у социјалној политици и социјалном раду 2 изборни 2+2 6