Социјални рад

Студијски програм је акредитован 2022. године.

ПРВИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ
Вођење случаја у социјалном раду обавезан 2+2+0+0 6
Менаџмент у социјалном раду обавезан 3+1+0+0 6
Припрема за завршни рад обавезан 0+0+4+0 6
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – БЛОК 1 (бира се 1 од 4)
Антисоцијално понашање: учиниоци и жртве изборни 2+2+0+0 6
Социјалне службе и социјалне услуге изборни 2+2+0+0 6
Политике родне равноправности изборни 2+1+1+0 6
Методологија истраживања у социјалној политици и социјалном раду изборни 2+2+0+0 6
ПРВИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – БЛОК 2 (бира се 1 од 3)
Групна динамика и групни процеси изборни 3+1+0+0 6
Напредне статистичке методе у политичким истраживањима изборни 2+1+1+0 6
Анализе социјалне политике изборни 2+2+0+0 6
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
Супервизија у социјалном раду обавезан 3+1+0+0 6
Теоријско-методолошке основе социјалног рада са породицом обавезан 2+2+0+0 6
Стручна пракса обавезан 0+0+0+6 3
Завршни рад – истраживање обавезан 0+0+8+0 7
Завршни рад – изарада и одбрана 0+0+0+2 2
ДРУГИ СЕМЕСТАР – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се 1 од 3)
Увод у медијацију изборни 2+2+0+0 6
Антидискриминација, диверзитет и мултикултурални социјални рад изборни 2+2+0+0 6
Стратешко и пројектно планирање у социјалној политици изборни 2+2+0+0 6

СТУДЕНТИ СТАРИЈИХ ГЕНЕРАЦИЈА

Студенти који су уписали студије по акредитацији из 2015. године по том програму и завршавају студије, а све детаље о предметима могу видети у следећем документу: