Међународне студије

Одељење за међународне студије је од настанка Факултета водећи високошколски центар у земљи за образовање стручњака за рад у дипломатији, институтима који се баве међународним студијама и другим органима и институцијама које раде у областима међународних односа и спољне политике, али и међународним одељењима политичких странака и великих привредних фирми. Одељење за међународне студије развија се као снажни научно-истраживачки центар у области међународних политичких и економских односа, спољне политике, међународног права и међународних организација, европских, балканских, америчких и других регионалних студија, студија безбедности, студија мира и пратећих дисциплина.

******

По завршетку студија полазници овог студијског програма ће, поред овладавања знањима основних политиколошких дисциплина, овладати и најважнијим сазнањима из теорија и праксе више дисциплина међународних студија, као и способностима и вештинама потребним за успешно професионално учешће у активностима у вези са различитим учествовањем наше државе у међународним процесима.

Факултет је још 2002. са Министарством за спољне послове потписао споразум о сарадњи, који предвиђа да се сваке године десет најбољих студената у генерацији предлаже Министарству да би, пошто прођу кроз пријемне испите и одговарајућу припрему, почели рад у дипломатији; с друге стране, полазници који су завршили студије Дипломатске академије МСП настављају студије на мастер студијама које организује Одељење.

Стечена знања, способности и вештине омогућаваће свршеним студентима да успешно обављају послове као што су: аналитичар међународних односа у службама највиших државних органа, међународних привредних организација и корпорација, службеник Министарства спољних послова и других министарстава сродног карактера, дипломата на раду у дипломатско-конзуларним представништвима, стручњак ангажован на укључивању Србије у европске интеграције, као и за рад у различитим међународним владиним и невладиним организацијама.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани политиколог за међународне послове.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2015. године и настава се изводи од академске 2015/2016. године. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Савремена политичка историја 1 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 изборни 3+1 6
Политичка економија 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социологија 1 изборни 2+2 6
Увод у психологију 1 изборни 3+1 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка историја Југославије 1 изборни 2+1 4
Информационо-комуникациони системи 1 изборни 2+1 5

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја модерне политичке мисли 2 обавезан 3+1 6
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Филозофија 2 обавезан 3+1 6
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Академске вештине 2 обавезан 0+2 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 3 обавезан 2+2 6
Основи међународног права 3 обавезан 2+2 6
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Историја спољне политике Србије 3 изборни 2+0 4
Историја балканских односа 3 изборни 2+0 4

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Правно регулисање међународних односа 4 обавезан 2+1 5
Политичка социологија 4 обавезан 2+2 6
Међународне организације 4 обавезан 3+0 5
Савремена политичка теорија 4 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 изборни 2+2 6
Методологија са статистиком 4 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Основи теорије спољне политике 5 обавезан 3+1 6
Савремени економски системи 5 обавезан 3+1 5
Увод у дипломатију и дипломатску анализу 5 обавезан 3+0 6
Међународно приватно право 5 обавезан 3+0 5
Европске интеграције – развој и проблеми 5 обавезан 4+0 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 5 изборни 0+2 2
Немачки језик III 5 изборни 0+2 2
Француски језик III 5 изборни 0+2 2

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Студије мира 6 обавезан 2+1 5
Увод у студије безбедности 6 обавезан 2+1 5
Савремени балкански односи 6 обавезан 4+0 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик III 6 изборни 0+2 2
Немачки језик III 6 изборни 0+2 2
Француски језик III 6 изборни 0+2 2

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно пословно право 7 обавезан 3+1 6
Анализа сукоба 7 обавезан 3+0 5
Безбедност Србије 7 обавезан 2+1 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно комуницирање 7 изборни 2+2 6
Европски регионализам 7 изборни 3+1 5
Међународна социјална политика 7 изборни 2+1 5

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија савременог друштва 7 изборни 2+2 6
Политичко понашање 7 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 7 изборни 0+2 2
Француски језик IV 7 изборни 0+2 2

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни економски односи 8 обавезан 2+2 6
Савремена дипломатија 8 обавезан 4+0 6
Спољна политика Србије 8 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 8 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 изборни 3+0 5
Политика проширења Европске уније 8 изборни 3+0 5

 

Изборни блок 9 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политикологија религије 8 изборни 2+2 6
Политичке установе и политички живот на Балкану 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 8 изборни 0+2 2
Француски језик IV 8 изборни 0+2 2

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Унутрашње тржиште Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Право Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Европски регионализам 7 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 7 обавезан 2+2 6
Међународно пословно право 7 изборни 3+1 6
Политичко понашање 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Безбедност Србије 7 изборни 2+1 5
Анализа сукоба 7 изборни 3+0 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 7 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 7 изборни 0+2 2
Француски језик IV 7 изборни 0+2 2

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена дипломатија 8 обавезан 4+0 6
Спољна политика Србије 8 обавезан 3+1 6
Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 8 обавезан 3+0 5
Политика проширења Европске уније 8 обавезан 3+0 5
Међународни економски односи 8 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик IV 8 изборни 0+2 2
Немачки језик IV 8 изборни 0+2 2
Француски језик IV 8 изборни 0+2 2