Студије новинарства

Одељење за новинарство и комуникологију, у чијем саставу је и Катедра за новинарство, више од четири деценије представља јединствене универзитетске студије на територији Србије.

По завршетку студија студенти ће овладати знањима из теорије и праксе друштвеног комуницирања, као и вештинама потребним за професионално учествовање у процесу јавног и масовног комуницирања посредством медија и Интернета.

Студентима је на располагању факултетски Медија центар. Центар располаже са деском и радио станицом са дигиталном технологијом најновије генерације. На располагању су им и DVD камере са дигиталном ТВ монтажом. То омогућава да сваки студент појединачно, осим неопходних теоријских знања, обавља и практични рад – наставу у сваком медију појединачно. Предвиђена је и обавезна једномесечна пракса у редакцији по избору студента (после друге године), као и петнаестодневна пракса након треће године. То не искључује континуирани практични рад у Медија центру који и јесте основа свих светских студија савременог новинарства.

На Факултету постоји студентски часопис Политиколог који уређују искључиво студенти новинарства, као и стручни ПР тим ФПН-а, састављен такође од студената. Све је то у циљу што потпунијег и практичнијег образовања будућих новинарских професионалаца.

Радови студената Одељења за новинарство и комуникологију емитују се сваког радног дана у термину од 18.00 до 19.00 на Радију Студио Б, а ТВ радови на Телевизији Студио Б недељом од 12.00 до 13.00 часова.

******

Студенти Факултета политичких наука заузимају најзначајнија места у штампаним и електронским медијима, у области ПР-а, као и у истраживачким тимовима и институцијама – агенцијама за испитивање јавног мњења било као уредници, новинари, сарадници или истраживачи. Поред тога, по завршетку студија новинарства, поседоваће фонд знања неопходних за обављање улоге уредника, менаџера, презентера, и других позиција које подразумева будући модеран медијски систем Србије и савремена индустрија комуницирања. Oни ће бити оспособљени не само за рад у комуникационим институцијама, већ и за занимања као што су: аташе за културу и информисање при дипломатско-конзуларним представништвима, медија планер у медијима, портпарол у у органима власти, јавној администрацији, политичким партијама и корпорацијама, као и стручни сарадници у повереништву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Интердисциплинарно журналистичко образовање омогућава студентима да, поред овога, учествују у пројектима истраживања медија, различитим облицима менаџмента, израде комуникационих стратегија, информативно-аналитичким пословима и педагошком раду.

После завршетка студија стиче се звање дипломирани новинар.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програм је акредитован 2015. године и настава се изводи од академске 2015/2016. године. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Историја античке и средњовековне политичке мисли 1 обавезан 3+1 6
Медијски систем Србије 1 обавезан 2+2 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 4
Социологија 1 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Медијска етика 2 обавезан 3+0 6
Meтодологија са статистиком 2 обавезан 3+1 6
Информатика 2 обавезан 2+1 4

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Савремена политичка теорија 2 изборни 2+2 6
Историја модерне политичке мисли 2 изборни 3+1 6
Политичке идеологије 2 изборни 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Информационо-комуникациони системи 3 обавезан 2+1 5
Упоредна политика 3 обавезан 3+1 6
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Политичко понашање 3 обавезан 2+2 6
Увод у новинарство 3 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Филозофија 4 обавезан 3+1 6
Политичка социoлогија 4 обавезан 2+2 6
Teoрија и техника новинарства 4 обавезан 2+2 5
Радио новинарство 4 обавезан 2+1 5

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Агенцијско новинарство 4 изборни 2+1 5
Онлајн новинарство 4 изборни 2+1 5

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународни односи 5 обавезан 2+2 6
Политичка социологија савременог друштва 5 обавезан 2+2 6
Политичка антропологија 5 обавезан 4+0 6
Новинарство у штампи и основе истраживачког новинарства 5 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална психологија 5 изборни 3+1 6
Савремена филозофија друштва 5 изборни 4+0 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теорија културе 6 обавезан 3+1 6
Телевизијско новинарство 6 обавезан 2+2 6
Стилистика 6 обавезан 2+1 5
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Политички систем Европске уније 6 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок – стручна пракса (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса у медијима 6 изборни 2
Стручна пракса – комуникационе стратегије 6 изборни 2

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Комуникологија 7 обавезан 3+1 6
Политичко комуницирање 7 обавезан 3+1 6
Реторика 7 обавезан 3+1 6

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Међународно комуницирање 7 изборни 2+2 6
Медијско право и медијске политике 7 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачко новинарство: радио 7 изборни 1+3 6
Истраживачко новинарство: ТВ 7 изборни 2+2 6
Истраживачко новинарство: фото 7 изборни 1+3 6

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавно мњење 8 обавезан 2+2 6
Односи са јавношћу 8 обавезан 4+0 6
Студије рода 8 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички маркетинг 8 изборни 3+1 6
Политикологија религије 8 изборни 2+2 6
Анализа садржаја 8 изборни 0+4 6

 

Изборни блок 8 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Културне политике 8 изборни 3+1 6
Социјална и политичка екологија 8 изборни 4+0 6
Поткултуре 8 изборни 2+2 6
Заштита деце у миграцијама 8 изборни 2+2 6