Вести

, ,

Упис друге године мастер академских студија за генерацију уписану школске 2017/18. године

Упис друге године мастер академских студија за генерацију уписану школске 2017/18. године

Упис у другу годину обавиће се у периоду  од 22. до 26. октобра  2018. године у канцеларији бр. 5, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 15:00 часова.

 

За упис је потребно припремити:

  1. Индекс са попуњеним страницама 2 и 3 ( уписати називе предмета које је студент одабрао у првој години, статус предмета – обавезан или изборни означити са О или И) и број ЕСПБ бодове које носе наведени предмети.

 

  1. На страницама индекса 4 и 5 студент уписује само називе предмета које уписује у другу годину, односно ако је положио све предмете предвиђене планом и програмом студија, није одбранио завршни рад, уписује само завршни рад.

 

  1. У складу са Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр.73/18) и дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 612-00-02275/2018-06, студенти мастер студија који су у школској 2017/18 години уписали прву годину студирања у статусу буџетског студента задржавају право да се финансирају из буџета и у школској 2018/19.

 

  1. Упис ЕСПБ за самофинансирајуће студенте у другој години плаћа се по формули: висина школарине у сладу са Одлуком Савета за за упис прве године 124.000,00 динара:60 X број ЕСПБ који се уписују у другој години. Упис бодова за припрему, израду и одбрану мастер рада неће се наплаћивати до 25. фебруара 2019. године. Школарина ће бити подељена на четири једнаке рате (прва рата 20.11.2018; друга рата 20.12.2018; трећа рата 20.03.2019. и четврта рата 20.05.2019)
  2. Два попуњена обрасца ШВ20 (преузимају се у канцеларији бр. 5)

 

  1. Доказ о уплати износа од 100,00 динара на име учешћа у финансирању Универзитетског центра за развој каријере текући рачун: 840-1838666-35, модел: 97, позив на број 55-79

Услов за упис у другу годину студија је измирен комплетан износ школарине.

 

19.10.2018. године

Служба за мастер студијe

 

Related Posts