Вести

,

На увиду јавности – Рефереат и Сажетак реферата за избор доцента за ужу научну област Међународне студије

02-2664/3 од 09.11.2018. године

 

 

Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“ бр.200 од 23.11.2017. године) ставља се на увид јавности Рефереат и Сажетак реферата за избор доцента за ужу научну област Међународне студије.

 

Реферат је на увиду јавности  на интернет страни Факултету, у трајању од 15 дана.

 

 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Драган Р. Симић

Related Posts