Вести

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: УСЛУТЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА И ПИЋА (КЕТЕРИНГ) ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА “Привреда и политика”, ФПН-а у 2018. години