Вести

ЈАВНА НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА УСЛУГЕ: Експертиза постојећег стања конструкције са статичком анализом и снимањем оштећења на објекту “А” УБ-ФПН у 2019. години