Вести

,

Конкурс за објављивање радова у другом броју стручног часописа ПОЛИТЕУМА

КОНКУРС ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА

у другом броју стручног часописа студената друштвено-хуманистичких наука и уметности

ПОЛИТЕУМА

Студентска организација Српски политички форум позива све заинтересоване студенте да пошаљу своје радове за други број стручног часописа студената друштвено-хуманистичких наука и уметности „Политеума“. У овом часопису се објављују студентски ауторски радови из свих дисциплина друштвено-хуманистичких наука и из теорије уметности, што значи да своје радове могу послати студенти основних и мастер студија из Републике Србије и региона који се убрајају у наведене категорије.

Конкурс је отворен до 1. септембра 2019. године. Аутор ће одмах након слања рада бити обавештен о његовом приспећу и (не)испуњавању услова конкурса. Радове слати на електронску адресу redakcija.spf@gmail.com, у Ворд документу.

Да би рад био примљен и послат рецензентима на разматрање, мора да испуни следеће критеријуме:

• Треба да садржи до 6000 речи.

• Треба да буде достављен на ћириличком писму, зато што се часопис објављује на том писму.

• Треба користити слова врсте Times New Roman, величина слова 12, проред 1,5. Наслове и поднаслове писати без нумерације, величине слова 12. Наслов и поднаслови треба да буду наведени у Bold варијанти, а издвојене именоване целине у оквиру једног поднаслова (поднаслови поднаслова) треба да буду у Bold и Italic варијанти. Маргине поставити на 2,5 центиметара, на страници формата А4.

• Испод наслова треба навести име и презиме аутора, а у фусноти чија ознака стоји поред имена аутора навести назив факултета, годину студија, врсту
студија (основне академске, мастер академске и сл) и назив студијског програма (нпр. међународне студије), као и своју електронску адресу.

• У фусноти чија ознака стоји поред наслова, навести додатне информације о тексту (део већег научног пројекта, представљен на стручној конференцији и сл).

• Сажетак (апстракт) треба да садржи до 150 речи. Испод сажетка навести од 5 до 10 кључних речи.

• Страна имена и презимена у тексту писати на српској транскрипцији, а код првог навођења страног имена и презимена у заградама навести име и презиме на изворном језику. Називе страних корпорација, споразума и др. могуће је наводити у изворном облику, али коришћењем курзивних слова (Italic) или користити правило навођења препоручено за страна имена и презимена.

Важно: Придржавати се правила академске честитости и не преузимати туђе реченице без јасног истицања њиховог аутора и издања из ког су преузете! Навођење извора (референци) у тексту и литератури радити у складу са AПА стилом (APA – American Psychological Association). Прецизан начин навођења по АПА стилу ће бити објављен у посебном документу поред текста конкурса.
Сваки рад који испуни наведене критеријуме ће бити послат на независну рецензију и лектуру. Постоји могућност да рецензент прихвати објављивање рада само уз извесне измене или допуне које предочи у свом извештају. У том случају, рад ће бити објављен само ако аутор испоштује све препоруке рецензента (аутора ће о томе обавестити Редакција). Идентитет рецензената је непознат ауторима, а идентитет аутора је непознат рецензентима; тиме се омогућава непристрасност у оцењивању.

Други број часопис излази почетком зимског семестра, односно почетком наредне академске године. Издавање часописа је омогућила фондација „Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић”.

За све додатне информације можете се обратити Редакцији Српског политичког форума на електронску адресу redakcija.spf@gmail.com.

Related Posts