Вести

,

Позив за слање радова за часопис КСИО

Уредништво часописа КСИО расписује позив за слање радова за други број Часописа. Уредништво Часописа одлучило је да тема другог броја буду жене. Жене су сачињавале и сачињавају половину светског становништва, али су током писане историје често биле занемарене и у „другом плану“, барем што се тиче историјских извора. Међутим, озбиљна историјска истраживања показала су да су жене итекако важан чинилац светске историје. Стога је Уредништво одлучило да други број Часописа КСИО носи назив Жена и историја. Тај наслов с једне стране сагледава жене као удеонике у светскоисторијским догађајима, а са друге указује на то да су и жене писале историјска и историографска дела. Оваквим вишезначним насловом желимо да подстакнемо наше ауторе да жене проучавају у оба аспекта.

Потенцијални аутори се позивају да пошаљу своје радове који се на неки начин баве положајем жена у историји у било ком временском периоду, од антике до савременог доба. КСИО је научни часопис основан од стране Клуба студената историје „Острогорски“ са Филозофског факултета Универзитета у Београду, који има за циљ објављивање радова из области историје и сродних хуманистичких наука.

Наша визија је да подстакнемо студенте историје, а и других хуманистичких наука да објављују своје радове и тиме поспеше знања и вештине које стичу на факултету.

Поред тога желимо да подстичемо мултидисциплинарни приступ комплексним темама из прошлости и садашњости, и залажемо се за сарадњу историје и осталих друштвених наука. Часопис је замишљен да излази једанпут годишње у електронском и штампаном облику.

Позивамо студенте свих нивоа студија и све остале који су заинтересовани из Србије и иностранства да нам пошаљу своје истраживачке радове, семинарске радове и приказе. Услов је да радови буду самостални, стручни и необјављивани.

Радови се шаљу на мејл адресу часописа ksio.casopis@gmail.com на нашу Фејсбук страну https://www.facebook.com/JournalKSIO/ уз наслов теме, име и презиме аутора, научну титулу и звање (ако поседује) и факултет и универзитет који студира (или место запослења). Након слања радови се шаљу на рецензију уредништву које одлучује да ли ће објавити рад. Аутори не добијају никакав
хонорар за послати или објављени рад. Слањем радова, аутори прихватају пуну одговорност за садржај истих.

Упутство за писање:

-Прихватамо радове писане на свим службеним језицима Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске, као и радове на енглеском језику.

-Радови треба да буду у word документу (.doc или .docx).

-Треба да имају до 20 страна (до 15.000 речи), фонт Times New Roman, величина слова 12, проред 1,5 а странице поравнате.

-Треба да садрже насловну страну на којој се налази наслов рада, као и име и презиме аутора и факултет и универзитет који похађа.

-Треба да садрже критички апарат, сажетак до 300 речи и кључне речи на почетку и библиографију и резиме на енглеском језику на крају.

Упутство за цитирање:

Почев са другим бројем Часопис КСИО је у потпуности прихватио чикашки начин цитирања у фуснотама (The Chicago Manual of Style, детаљна упутства на сајту: https://www.chicagomanualofstyle.org/toolscitationguide/citation-guide-1.html).

Приликом првог навођења литературе увек се наводи пуна библиографска јединица, а у сваком следећем се наводи скраћена верзија. Библиографија се наводи на крају дела, а пре резимеа на енглеском језику у азбучном или абецедном реду.