Вести

Увид јавности мастер рада Canying Ren

Факултет политичких наука у Београду обавештава да се завршни мастер рад Canying Ren China’s perception of Yugoslavia in 1977. The Official Perception shaped by the New Generation of the Chinese Leadership“ и извештај Комисије за оцену рада налазе у канцеларији бр. 20/I Факултета, Јове Илића 165. Сви заинтересовани могу добити на увид, сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова, 7 дана од дана објављивања овог обавештења. (од 04.07.-11.07.2019.)