Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije kandidata Nikole Beljinca

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidata Nikole Beljinca „Predmet i priroda patriotske privrženosti u pluralnim društvima“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 31.07.2019. do 29.08.2019.)