Вести

,

На увиду јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик

02 Број: 1687/3

02.09.2019. г.

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 14. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр.200 од 23.11.2017.године и бр. 210 од 17.06.2019. године), ставља на увид јавности Реферат и Сажетак реферата комисије за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, наставни предмет Енглески језик.

Реферат и Сажетак реферата су на увиду јавности на интернет страни Факултета, у трајању од 15 дана.

 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Драган Р. Симић