Вести

, ,

Докторске студије, коначне ранг листе III уписни рок

УПУТСТВО ЗА УПИС У I ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 2019/20

Упис у I годину докторских студија обавиће се у:

Уторак, 05.11. од 11 до 13 сати у слушаоници број 7,

Среду, 06.11. од 11 до 13 сати у слушаоници број 7,

За упис је потребно доставити:

обавезно оверене фотокопије диплома и додатака дипломи или уверења о дипломирању, на студијама I и II степена или решења о  нострификацији, (потврде о започетој нострификацији). Важи и за кандидате који су основне и/или мастер студије завршили на ФПН;

Извод из матичне књиге рођених;

Попуњен образац ШВ-20, (обезбеђује Факултет, преузима се у канцеларији бр.6);

Попуњен индекс прве две странице (индекс обезбеђује Факултет, преузима се у канцеларији бр.6);

Уговор о студирању (преузима се у канцеларији бр.6);

две фотографије формата 4,5х3,5 сm;

доказ о уплати административних трошкова првог уписа на студијски програм у износу 7.000,00 динара

Рачун: 840-1838666-35

Модел: 97

Позив на број: 82 070

доказ о уплати надокнаде за Центар за развој каријере Унивезитета у Београду 100,00 динара, на исти рачун као и за уплату школарине.

840-1838666-35; модел 97, позив на број: 55-79

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената

доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (приликом уписа плаћа се прва рата школарине)

Рачун за уплату школарине је исти за све смерове:

840-1838666-35

Модел: 97

Позив на број, по смеровима:

Политиколошке студије,                   75 331

Међународне и европске студије,     72 332

 

У НАСТАВКУ,ОБАВЕЗНО ПОГЛЕДАТИ ОБЈАШЊЕЊЕ О ТОМЕ КАКО СЕ ОБРАЧУНАВА ШКОЛАРИНА СРАЗМЕРНО УПИСАНОМ БРОЈУ БОДОВА

 

NAČIN OBRAČUNAVANJA ŠKOLARINE SRAZMERNO UPISANOM BROJU BODOVA NA DOKTORSKIM STUDIJAMA

 

Za generaciju upisanuna studije u 2019/20 školarina za jednu školsku godinu, 60 ects, iznosi 165.000 dinara

Cena 1ects iznosi: 165.000 / 60 = 2.750 dinara.

U školskoj godini student može upisati 40,50 ili 60 ects.

Broj upisanih ects se množi sa cenom 1 ects i tako se dobija iznos školarine za tekuću školsku godinu.

Primer: Student upisuje 50 ects. Školarina iznosi: (165.000 / 60 ) x 50 = 137.500

Školarina se može platiti u 4 rate.

 

OBRAČUNAVANJE ŠKOLARINE PRILIKOM UPISA NAREDNE ŠKOLSKE GODINE

Prilikom upisa II, III i svake naredne školske godine:

Ukoliko student položi sve ispite (ostvari sve upisane bodove) u prethodnoj školskoj godini, školarina se obračunava kao sto je gore navedeno.

Ukoliko student ne položi sve ispite, predmete koje nije položio ponovo upisuje u narednoj školskoj godini i ponovo plaća vrednost bodova koje preneti predmeti nose.

Primer:

Student nije položio dva ispita koja ukupno nose 20 ects.

U školskoj godini student može upisati 40,50 ili 60 ects.

Prilikom upisa naredne godine studija student upisuje:

20 ects (koje prenosi iz prethodne godine)

+20 ects iz naredne godine da bi u zbiru imao minimalnih 40 ects,

Ili +30 ects iz naredne godine, da bi u zbiru imao 50 ects,

Ili +40 ects iz naredne godine da bi u zbiru imao maksimalnih 60 ects.

 

Dakle, preneti bodovi nemaju posebnu cenu. Cena 1 ects je uvek ista (165.000 / 60).

Preneti bodovi ulaze u broj bodova koje student upisuje u narednoj školskoj godini, a školarina se obračunava na već pomenut način:

 

U školskoj godini student može upisati 40,50 ili 60 ects.

Broj upisanih ects se množi sa cenom 1 ects i tako se dobija iznos školarine za tekuću školsku godinu.

Školarina se može platiti u 4 rate.

Related Posts