Vesti

,

Uvid javnosti doktorske disertacije Nevena Obradovića

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu obaveštava da se doktorska disertacija kandidata Nevena Obradovića „Politička komunikacija na društvenim mrežama i političko ponašanje mladih u Srbiji“ i izveštaj Komisije o oceni disertacije nalaze u Biblioteci Fakulteta, Jove Ilića 165. Svi zainteresovani mogu ih dobiti na uvid svakog dana, od 9:00 do 15:00 časova, 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja (od 27.01.2020. do 25.02.2020.)