Vesti

,

Na uvidu javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Socijalna politika

02 Broj: 201/3

03.02.2020.g.

 

Univerzitet u  Beogradu – Fakultet političkih nauka, na osnovu člana 14. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu („Sl. glasnik RS“, br.200 od 23.11.2017.godine), stavlja na uvid javnosti Referat i Sažetak referata komisije za izbor docenta za užu naučnu oblast Socijalna politika.

Referat i Sažetak referata su na uvidu javnosti na internet strani Fakulteta, u trajanju od 15 dana.

 

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr Dragan R. Simić