Vesti

Izvođenje nastave na predmetu Odnosi s javnošću

Obaveštavamo sve studente četvrte godine novinarskog smera Fakulteta političkih nauka da će nastava na predmetu “Odnosi s javnošću” biti realizovana prilagođavanjem nastave i predmetnih aktivnosti proglašenom vanrednom stanju, kao i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete, Univerziteta u Beogradu i odlukama Kriznog štaba Fakulteta političkih nauka.

Sve nastavne jedinice predviđene planom rada na ovom predmetu izvodiće se redovnom dinamikom, ali u onlajn formi. Detaljan plan rada, nastavni materijal, način komuniciranja i polaganje ispita već je detaljno razrađen i predstavljen u dva dokumenta:

  1. Odnosi s javnošću – plan i organizacija rada
  2. Odnosi s javnošću – komunikacija, rokovi i način polaganja

Oba dokumenta biće poslata svim studentima koji slušaju ovaj predmet na njihove email adrese u utorak, 17.03.2020. godine, a potom će biti objavljeni i u okviru interne Facebook grupe pod nazivom ODNOSI S JAVNOŠĆU 2019/20 (Link: bit.ly/PR-FPN) koja je već kreirana i u trenutku objavljivanja ovog obaveštenja broji 103 člana (prema zvaničnim podacima, ovaj predmet prati 117 studenata).

Molimo sve koleginice i kolege da detaljno pročitaju oba dokumenta i pridruže se Facebook grupi, kako bismo već u sredu, 18.03.2020. godine, u 14.00 bili spremni za nastavak rada na predmetu “Odnosi s javnošću” na način koji je preciziran u navedenim dokumentima.

U Beogradu,

17.03.2020. godine

prof. dr Veselin Kljajić

asist. MA Marko Nedeljković